Висновки експертної комісії по підсумкам акредитаційної експертизи освітньої діяльності закладу вищої освіти Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» з підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст освітньо-професійної програми Маркетинг спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж»

Висновки експертної комісії за підсумками акредитаційної експертизи освітньої діяльності закладу вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» з підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»