Оприлюднені рішення педагогічної ради

Рішення педагогічної ради від 16 листопада 2016р.

Голова педагогічної ради Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Розгляд та затвердження матеріалів до акредитації спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
 2. Адаптація студентів груп нового набору до умов навчання у ВНЗ.
 3. Результати участі ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж” в обласних змаганнях. Підсумки І (обласного) етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання у ВНЗ І-ІІ р.а.
 4. Різне.

 

 

І. УХВАЛИЛИ:

Затвердити матеріаліи до акредитації спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

                         Проголосували «за» – одноголосно.

 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію про адаптацію студентів нового набору  до умов навчання в коледжі взяти до уваги,  а процес адаптації  в цілому вважати задовільним.
 2. Керівнрикам груп студентів нового набору на виховних годинах  ознайомлювати студентів  з порадами психологів, щодо  адаптації до нових умов навчання, організації себе та часу на навчання.

Відповідальні –  керівники груп;

Термін –  І семестр

 1. Керівникам груп нового набору продовжити роботу з вивчення своєї групи та  індивідуальних особливостей студентів з метою  надання допомоги в адаптації та подолання проблем, потребуючим студентам.

Відповідальні –  керівники груп;

Термін –  до 10.12.16р.

 

 1. Викладачам загальноосвітніх дисциплін використовувати індивідуальний підхід до кожного студента з урахуванням рівня шкільної підготовки і вимог програм коледжу.

Відповідальні –  викладачі загальноосвітніх дисциплін;

Термін –  постійно

 1. На виконання наказу №162 від 26.10.2016 пункту 8 викладачам географії, математики і англійської мови переглянути об’єм завдань, що виносяться на домашнє завдання, з метою зменшення навантаження і можливості його виконання студентами. Контроль покласти на голів Ц.К.

Відповідальні-  Столяр Н.В., Кієвець Г.Г.

Термін-   до 1 грудня

 1. Вихователю гуртожитку продовжувати  проводити  активну роботу з сприяння адаптації студентів нового набору

Відповідальні –  вихователь гуртожитку;

Термін –   постійно

 1. Органам студентського самоврядування максимально залучати студентів нового набору до усіх заходів, які проводяться у коледжі з метою швидшого їх входження у студентське життя.

Відповідальні –   голова студради;

Термін-   постійно

               Проголосували «за» – одноголосно.

ІІІ. УХВАЛИЛИ:

 1. Активізувати роботу з обдарованою молоддю в позаурочний час. Організувати роботу із збірними командами з метою покращення їх виступу на обласних змаганнях серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а.

Відповідальні – викладачі фіз.виховання Іванська О.С., Українець В.Д., Василик О.П.;

Термін – постійно

 1. Проводити різноманітні турніри та залучати до них обдаровану молодь.

Відповідальні – викладачі фіз.виховання Іванська О.С., Українець В.Д.;

Термін – постійно

Проголосували «за» – одноголосно.

 

ІV. УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити Положення про виборчу комісію з проведення виборів ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
 2. Затвердити Положення про порядок обрання представників з числа студентів, для обрання директора ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

             Проголосували «за» одноголосно.

Рішення педагогічної ради від 19 жовтня 2016р.

Голова педагогічної ради Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Перевід студентів на місця державного замовлення.
 2. Різне.

 

І. УХВАЛИЛИ:

 1. Перевести Гасанова Рустама Віталійовича,студента групи РП – 31, на вакантне місце державного замовлення.
  ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» – 42

                                            «проти»- 0

                                          «утримались» – 0

 

2.Перевести Унгуряна Артура Руслановича, студента групи РП – 31, на вакантне місце державного замовлення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:   «за» – 42

                                          «проти»- 0

                                          «утримались» – 0

 1. Перевести Прядуна Олександра Олександровича, студента групи

КС – 31, на вакантне місце державного замовлення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:   «за» – 42

                                           «проти»- 0

                                          «утримались» – 0

 

 1. Перевести Маковія Марка Георгійовича, студента групи ВП – 21, на вакантне місце державного замовлення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:   «за» – 42

                                           «проти»- 0

                                         «утримались» – 0

 1. Перевести Валявського Іллю Сергійовича,студента групи ВП – 21,на вакантне місце державного замовлення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:   «за» – 42

                                           «проти»- 0

                                           «утримались» – 0

 

 1. Перевести Ткачука Валентина Романовича,студента групи АС – 31,на вакантне місце державного замовлення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:   «за» – 56

                                         «проти»- 0

                                           «утримались» – 0

 

ІІ. УХВАЛИЛИ:

 1. При виконанні лабораторних робіт та оформленні звітів, студенти всі графічні частини та схеми виконують олівцем.

Відповідальні – викладачі, голови ЦК;

Термін – постійно

 1. При проведенні дипломного проектування, на спеціальностях інженерного напряму, один лист графічної частини повинен бути зроблений олівцем.

Відповідальні – голови ЦК, керівники дипломних проектів;

Термін: постійно

 1. Муринюку В.В., голові випускаючої циклової комісії, подати рішення циклової комісії щодо листа графічної частини дипломного проекту, який буде виконаний олівцем до 14 листопада 2016 року.

4.Для активізації передового педагогічного досвіду, предметним (цикловим) комісіям, 1 раз на рік, у квітні, випускати методичний вісник про роботу комісії за навчальний рік.

Відповідальні – голови ЦК, навчально-методичний кабінет;

Термін – 1 раз на рік (квітень)

5.Для систематизації та модернізації навчально-методичного забезпечення, викладачам розробити навчально-методичні посібники (збірники до яких входять: курс лекцій, теми самостійного вивчення, плани семінарів, лабораторні і практичні роботи та інше.), які розглянуті та рекомендовані методичною радою коледжу.

Відповідальні – голови циклових комісій, навчально-методичний кабінет;

Термін – до 15.04.17р.

 1. Стимулювати роботу студента через особистісно-орієнтований підхід до кожного студента. Компетентнісна компонента повинна містити практичний характер, вміння вирішувати конкретні завдання та мати прив’язку до обраного фаху.

Відповідальні – голови ЦК;

Термін – постійно.

 1. Виключити корупційну складову у контексті «викладач-батьки студента».

Відповідальні – викладачі;

Термін – постійно

 1. Об’єм домашнього завдання зменшувати за рахунок самостійної роботи студента, використовуючи самостійне вивчення та аналіз методики розв’язання практичних та прикладних завдань.
  Відповідальні – викладачі;

Термін – постійно

Проголосували «за» – одноголосно.

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити Положення про школу молодого викладача ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж”.
 2. Затвердити Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж”.
 3. Затвердити Положення щодо організації виборчої системи та проведення обрання директора ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж”.
 4. Затвердити Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж”.
 5. Затвердити Положення про порядок обрання представників, які не є науковими,науково-педагогічними працівниками, для участі у виборах директора ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж”.

Проголосували «за» – одноголосно.

 

ІV. УХВАЛИЛИ:

Затвердити голів державних екзаменаційних комісій з установлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» на 2017 рік.

 1. Кифяк Олександр Васильович – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу ЧНУ ім. Ю.Федьковича.
 2. Гончарук Яна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет».
 3. Семенюк Людмила Анатоліївна – директор фірми «Тетріс ЛТД».
 4. Угрин Дмитро Ілліч – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизованих систем управління національного технічного університету «Харківський політехнічний університет».
 5. Фурдига Володимир Михайлович – начальник відділу з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації.
 6. Стадник Іван Миколайович – головний інженер чернівецького РЕМ ПАТ ЕК «Чернівціобленерго».
 7. Світан Володимир Володимирович – директор чернівецької філії ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі».
 8. Семчук Василь Степанович – директор комунального підприємства «Інформаційно-видавничий центр Чернівці», головний редактор газети «Чернівці».

               Проголосували «за» – одноголосно.

Рішення педагогічної ради від 05 вересня 2016р.

Голова педагогічної радиВаскан А.В.

Секретар педагогічної ради  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Обрання кандидатури делегата на Другий всеукраїнський з’їзд представників вищих навчальних закладів державної форми власності від ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
 2. Різне.

І. УХВАЛИЛИ: обрати делегата на Другий всеукраїнський з’їзд представників вищих навчальних закладів державної форми власності від  ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» в кількості однієї особи, а саме Соколову Оксану Ярославівну.

Рішення педагогічної ради від 01 вересня 2016р.

Голова педагогічної ради Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Вибори секретаря педагогічної ради.
 2. Затвердження плану роботи педагогічної ради на 2016-2017 н.р.
 3. Підсумки роботи ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» за 2015-2016 н.р. та завдання на 2016-2017 н.р.
 4. Результати прийому 2016 р. до ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
 5. Різне.

І. УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем педагогічної ради Посполітак О.В.

Проголосували «за» – одноголосно.

ІІ. УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи педагогічної ради на 2016-2017 н.р. Проголосували «за» – одноголосно.

ІІІ. УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію про підсумки роботи ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» за 2015-2016 н.р. взяти до відома.
 2. Роботу педагогічного колективу за 2015-2016 н.р. вважати «задовільною».
 3. З метою формування національної свідомості та відповідальності за долю України, шани до державної символіки та національних традицій щопонеділка 1 пару розпочинати з Гімну України.
 4. На виконання наказу Департаменту освіти і науки ЧОДА від 25.08.2015 р. №337 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах Чернівецької області на 2015-2020 роки» формувати у студентів духовно-моральне, патріотичне виховання. Класним керівникам при плануванні виховних годин обов’язково звертати увагу на військово-патріотичне виховання.

Відповідальні: класні керівники.

Термін: протягом року.

 1. На засіданнях фахових циклових комісій розглянути питання про заходи з підвищення рівня практичної підготовки студентів для майбутнього працевлаштування за фахом.

Відповідальні: голови ЦК.

Термін: протягом 2016-2017 навчального року.

 1. Активізувати роботу всього педагогічного колективу щодо проведення профорієнтаційної роботи у 2016-2017 н.р.

Відповідальні: педагогічний колектив.

Термін: протягом року.

 1. Активізувати роботузаходів щодо сприяння у працевлаштуванні випускників, підготовка яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідальні: члени відділу сприяння працевлаштування випускників коледжу, заввідділення, голови випускних ЦК.

Термін: протягом року.

 1. Для кращого аналізу успішності та якості знань студентів атестацію студентів проводити раз в два місяці, а саме: жовтень, грудень, березень, травень.

Відповідальні: викладачі, завідувачі відділеннями.

Термін: протягом року.

 1. З метою якісного методичного забезпечення підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін, дотримуватися наказу коледжу від 29.08.2016 року № 117 «Про склад навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни».

Відповідальні: викладачі.

Термін: постійно.

 1. Активізувати роботу щодо підготовки акредитації спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Відповідальні:  голова ЦК Сідор Є.В., завідувач навчально-методичним кабінетом колледжу, заступник директора з навчальної роботи.

Термін: вересень-жовтень 2016 року.

 1. З метою забезпечення балансу споживання і витрачання енергетичних ресурсів (при плануванні роботи кабінетів, лабораторій) розробити заходи, щодо забезпечення збереження теплоносіїв, електричної енергії та водопостачання.

Відповідальні: зав. кабінетами, лабораторіями.

Термін: вересень 2016 року.

 1. Суворо дотримуватися Постанови Кабінету Міністрів України «Питання щодо запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 р. № 706, Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та Наказу коледжу від 29.08.2016 р. №119 «Щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706 та з метою запобігання проявів корупції у ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

Термін: протягом року.

 1. Забезпечити охорону навчальних корпусів коледжу та виконання Плану заходів з реалізації завдань Концепції боротьби з тероризмом до 2020 р. відповідно до розпорядження КМУ від 11.07.2013 р. №517-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом».

Відповідальні: Скакун М.Д.

Термін: постійно.

Проголосували «за» – одноголосно.

ІV. УХВАЛИЛИ:

 1. Роботу приймальної комісії вважати «задовільною».
 2. Інформацію прийняти до відома та оприлюднити на сайті коледжу.
   Проголосували «за» – одноголосно.

Рішення педагогічної ради від 30 серпня 2016р.

Голова педагогічної ради – Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради –  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Підсумки літньої екзаменаційної сесії. Перевід студентів на старші курси.
 2. Результати Державної атестації (за звітами голів ДЕК).
  3. Атестація викладачів коледжу у 2015-2016 н.р. Виконання плану підвищення кваліфікації у 2015-2016 н.р. та планування на 2016-2017 н.р.
  4. Професійно-практична підготовка студентів. Питання працевлаштування.
  5. Результати участі в ХІІІ обласних спортивних іграх студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а.
  6. Розгляд кандидатур на призначення академічних стипендій Президента України, іменних стипендій Верховної Ради України, соціальної стипендії Верховної Ради України, стипендії ОДА.
  7. Виконання рішень педагогічної ради.
  8. Розгляд подання про порушення дисципліни студентів гр. ЕТ-32у Сучевана Георгія Івановича та Чорнея Віталія Анатолійовича.
  9. Різне.

І  УХВАЛИЛИ:

 1. Керівникам груп посилити контроль за студентами , які пропускають заняття без поважних причин.
  Відповідальні – керівники груп; термін – постійно .
  2. Проводити активну роботу зі студентами , які мають одну «3», залучаючи їх до позааудиторної роботи .
  Відповідальні – керівники груп, викладачі; термін – постійно.
  3. Викладачам працювати у напрямку постійного покращення якості знань студентів.
  Відповідальні – керівники груп; термін – постійно .
  4. Створити умови для розвитку обдарованих студентів та спонукати їх до творчо – пошукової діяльності.
  Відповідальні – голови циклових комісій , викладачі; термін – постійно.

Проголосували «за» – одноголосно.

 

ІІ УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

ІІІ УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію прийняти до відома.
  Головам предметних (циклових) комісій при плануванні на 2016-2017 н.р. всебічно вивчати і аналізувати роботу викладача, який атестується; включити в план роботи питання про Положення атестації педагогічних працівників ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» та Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  Відповідальні: голови циклових комісій, Медведєва О.В.
  3. Головам циклових комісій, при складанні звіту про роботу викладача (який атестується) опиратися на фактичні дані показників та формувати висновки згідно аналізу про роботу викладача протягом міжатестаційного періоду.
  Відповідальні: голови циклових комісій, Медведєва О.В.
  4. При формуванні навантаження викладачів на 2016-2017 н.р. прийняти до відома результати атестації та результати проходження підвищення кваліфікації викладачів коледжу.
  Відповідальні: Васкан А.В., Медведєва О.В.
  Термін : до 01.09.2016 р.

Проголосували «за» – одноголосно.

ІV УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

V УХВАЛИЛИ:

 1. Дану інформацію прийняти до відома.
 2. Покращити роботу (зі збірними командами, командами з волейболу, баскетболу) для кращого виступу на обласних змаганнях серед ВНЗ I-II р. а. Відповідальні – викладачі фізичного виховання.

Термін виконання – 2016-2017 н.р.

 1. В 2016-2017 н.р. приймати активну участь в обласних змаганнях. Відповідальні – викладачі фізичного виховання.

Термін виконання – 2016-2017 н.р.

Проголосували «за» – одноголосно.

 

 

VІ УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити кандидатуру Головко Коріни Юріївни, студентки групи ФКМ- 31, на призначення іменної стипендії ОДА.

 

ПРОГОЛОСУВАЛИ:   «за» – 56

«проти»- 0

      «утримались» – 0

 

 1. Затвердити кандидатуру Чернівчана Ярослава Васильовича,  студента групи КС-41, на призначення іменної академічної стипендії ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

 

ПРОГОЛОСУВАЛИ:   «за» – 56

«проти»- 0

      «утримались» – 0

 1. Затвердити кандидатуру Лісової Олександри Віталіївни, студентки групи ОТ-41, на призначення іменної академічної стипендії ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

 

ПРОГОЛОСУВАЛИ:   «за» – 56

«проти»- 0

      «утримались» – 0

 1. Затвердити кандидатуру Лазаренко Андріани Володимирівни, студентки групи ВП-31, на призначення академічної стипендії Президента України.

 

ПРОГОЛОСУВАЛИ:   «за» – 56

«проти»- 0

      «утримались» – 0

 

 1. Затвердити кандидатуру Патраша Миколи Івановича, студента групи ЕТ-42, на призначення іменної академічної стипендії ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

 

 

ПРОГОЛОСУВАЛИ:   «за» – 56

«проти»- 0

      «утримались» – 0

 

 1. Затвердити кандидатуру Анісової Антоніни Олександрівни, студентки групи ВП-41, на призначення іменної академічної стипендії ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

 

ПРОГОЛОСУВАЛИ:   «за» – 56

«проти»- 0

      «утримались» – 0

VІІ УХВАЛИЛИ:

 

 1. Оголосити сувору догану Сучевану Георгію Івановичу (студенту групи ЕТ-32у ) та Чоренею Віталію Анатолійовичу (студенту групи ЕТ-32у ) за грубе погрушення Статуту коледжу та Правил проживання в гуртожитку. Даних студентів не поселяти у гуртожиток на 2016-2017 н.р.

Проголосували «за» – одноголосно.

Рішення педагогічної ради від 15 червня  2016 року

Голова педагогічної ради – Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради –  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Допуск студентів до літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р.
 2. Різне.

І. УХВАЛИЛИ: 

 1. Допустити студентів відділення ІТФмт до здачі літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р.
 2. Умовно допустити до здачі літньої екзаменаційної сесії  студента гр. РП-31 Мурзенка М.

 

Проголосували «за» – одноголосно.

ІІ.  УХВАЛИЛИ: 

 1. Допустити студентів відділення АВПЕІ до здачі літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р.
 2. Умовно допустити до здачі літньої екзаменаційної сесії  студента гр.АС-31 Чифурку М. та студентів гр.АС-21 Мельника Д.,  Костюка Б., Браженюка В.

 

Проголосували «за» – одноголосно.

 

 

ІІІ.  УХВАЛИЛИ: 

Затвердити  Положення про кадрову комісію з розгляду питань щодо трудових відносин із науково – педагогічними працівниками.

 

Проголосували «за» – одноголосно.

 

Рішення педагогічної ради від 11 травня  2016 року

Голова педагогічної ради – Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради –  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Розгляд кандидатур та нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та на видачу диплома з відзнакою студентам ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
 2. Розгляд та затвердження Положень відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту»
 3. Різне.

І. УХВАЛИЛИ: 

 1. Затвердити кандидатуру Лазаренко Андріани Володимирівни (студентки групи ВП-21) для видачі атестату про загальну середню освіту та нагородити золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні».

Проголосували «за» – одноголосно.

 

 1. Затвердити кандидатуру Головко Коріни Юріївни (студентки групи МД-21) для видачі атестату про загальну середню освіту та нагородити золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні».

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. Затвердити кандидатуру Битяна Олега Ігоровича (студента групи РП-41) для видачі диплома з відзнакою.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. Затвердити кандидатуру Костіля Андрія Дмитровича (студента групи РП-41) для видачі диплома з відзнакою.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. Затвердити кандидатуру Привалова Валентина Євгеновича (студента групи

РП-41) для видачі диплома з відзнакою.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. Затвердити кандидатуру Діділівської Таміли Миколаївни (студентки групи

РП-41) для видачі диплома з відзнакою.

 1. Затвердити кандидатуру Зайчука Юрія Петровича (студента групи МД-31) для видачі диплома з відзнакою.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. Затвердити кандидатуру Брички Степана Івановича (студента групи КС-41) для видачі диплома з відзнакою.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. Затвердити кандидатуру Кордуняна Олександра Вадимовича (студента групи КС-41) для видачі диплома з відзнакою.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. Затвердити кандидатуру Поцілуйко-Григоряка Володимира Васильовича (студента групи ЕТ-41) для видачі диплома з відзнакою.

Проголосували «за» – одноголосно.

ІІ.  УХВАЛИЛИ: 

Затвердити:

 1. Положення про екзаменаційну комісію;
 2. Стратегію і перспективи напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»;
 3. Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості);
 4. Положення про процедуру і підстави виготовлення форми документа про вищу освіту – диплома молодшого спеціаліста та додатка до нього;
 5. Положення про відділення коледжу;
 6. Положення про структурні підрозділи;
 7. Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).
 8. Положення про адміністративну раду коледжу.
 9. Положення про методичну раду коледжу.

10.Положення про наглядову раду коледжу.

 1. Склад наглядової ради ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»:
 2. Роговська-Іщук Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук зі спеціальностей світове господарство і міжнародні економічні відносини, доцент кафедри міжнародної економіки Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, доцент кафедри міжнародної економіки.
 3. Семенюк Людмила Анатоліївна, директор науково-виробничої фірми «Тетріс плюс».
 4. Фурдига Володимир Михайлович, начальник відділу з питань туризму Департаменту екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації.
 5. Стадник Іван Миколайович, головний інженер Чернівецького РЕМ ПАТ ЕК «Чернівціобленерго».
 6. Світан Володимир Володимирович, директор Чернівецької філії ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі» .
 7. Павлюк Михайло Дмитрович, зав. сектором науки та координації ВНЗ І-IV р.а. Департаменту освіти і науки ЧОДА.
 8. Волковський Віктор Андрієвич, виконавчий директор ВАТ Чернівецький цегельний завод №3.

 

Проголосували «за» – одноголосно.

 

 

Рішення педагогічної ради від 20 квітня  2016 року

Голова педагогічної ради – Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради –  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Навчально-методичне забезпечення on-line бібліотеки, електронної бібліо теки та дистанційного навчання студентів коледжу.
 2. Аналіз результатів рівнів навчальних досягнень студентів з предмету

«Захист Вітчизни».

 1. Про стан підготовки до Державних комплексних екзаменів студентів коле джу.
 2. Стан та дотримання вимог щодо цивільної безпеки, техніки безпеки та охорони праці у ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
 3. Виконання рішень педагогічної ради.
 4. Різне.

І. УХВАЛИЛИ: 

 1. Інформацію прийняти до відома.
 2. Постійно оновлювати роботу on-line та електронної бібліотек.

Відповідальні – заввідділенням,

викладачі коледжу.

Термін – постійно.

 1. Співробітникам методичного кабінету проаналізувати поповнення матеріалів на сайті та розглянути це питання повторно на наступному методичному засіданні.

Проголосували «за» – одноголосно.

 

ІІ.  УХВАЛИЛИ: 

 1. Інформацію прийняти до відома.
 2. Розробити план заходів щодо підвищення зацікавленості з дисциплін «Захист Вітчизни» та «МСП». Залучати під час проведення занять   військовослужбовців Чернівецького гарнізону, бійців АТО,  офіцерів запасу.

Відповідальні – викладач дисципліни                 «Захист Вітчизни».

Термін – постійно.

 1. Провести ряд заходів військово-патріотичного виховання молоді.

Відповідальні – викладач дисципліни                 «Захист Вітчизни».

Термін – постійно.

Проголосували «за» – одноголосно.

ІІІ.  УХВАЛИЛИ: 

 1. Інформацію прийняти до відома.
 2. Скласти графік консультацій та графік виконання дипломного проектування для спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Відповідальні – Гандабура М.С.

Термін – до 30.04.2016р.

 1. Викладачам Гандабурі М.С. та Чемолосовій А.В. доопрацювати практичні завдання до ДЕК з спеціальності «Розробка програмного забезпечення».

Відповідальні – Гандабура М.С.,                                        Чемолосова А.В.

Термін – до 01.05.2016р.

 

 1. Викладачам циклової комісії спецекономічних дисциплін Соколовій О.Я., Васкан А.В., Козуб Я.В., Медведєвій О.В.  розробити тестові практичні завдання по дисциплінам, що виносяться на комплексний ДЕК.

Відповідальні – Соколова О.Я.,                           Васкан А.В., Козуб Я.В.,

Медведєва О.В.

Термін – до 01.05.2016р.

Проголосували «за» – одноголосно.

ІV. УХВАЛИЛИ:  Інформацію прийняти до відома.

 1. V. УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

VІ.  УХВАЛИЛИ:  Інформацію прийняти до відома.

 

Рішення педагогічної ради від 28 серпня 2015р.

Голова педагогічної ради Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Вибори секретаря педагогічної ради.
 2. Затвердження плану роботи педагогічної ради на 2015-2016 н.р.
 3. Підсумки роботи ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» за 2014-2015 н.р. та завдання на 2015-2016 н.р.. Затвердження складу ради профілактики.
 4. Результати прийому 2015 р. до ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
 5. Різне.

 

 1. УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем педагогічної ради Посполітак О.В. Проголосували «за» – одноголосно.
 2. УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи педагогічної ради на 2015-2016 н.р. Проголосували «за» – одноголосно.
 • УХВАЛИЛИ:
 1. Інформацію про підсумки роботи ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» за 2014-2015 н.р. прийняти до відома.
 2. Роботу педагогічного колективу за 2014-2015 н.р. вважати «задовільною».
 3. З метою формування національної свідомості та відповідальності за долю України, шани до державної символіки та національних традицій щопонеділка І пару розпочинати Гімном України.
 4. На виконання наказу Департаменту освіти і науки ЧОДА від 25.08.2015 №337 «Щодо затвердження Плану заходів з реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах Чернівецької області на 2015-2016 роки» та формування у студентів духовно-морального, патріотичного виховання класним керівникам виділяти 15 хвилин  на патріотичне виховання при плануванні проведення кожної виховної години.

Відповідальні – керівники груп.

Термін – протягом року.

 1. На засіданнях фахових циклових комісій розглянути питання про заходи з підвищення рівня практичної підготовки студентів для майбутнього працевлаштування за фахом.

Відповідальні – голови ц.к.

Термін – протягом 2015-2016н.р.

 1. Активізувати роботу всього педагогічного колективу щодо проведення профорієнтаційної роботи у 2015-2016 н.р.

Відповідальні – педколектив.

Термін – протягом року.

 1. Ввести у навчальні плани для слухачів підготовчих курсів 10-15 год. з дисципліни «Професійне спрямування по відповідній спеціальності».

Відповідальні – заступник директора з навч.роботи,

завідувач курсами.

Термін – жовтень 2015р.

 1. Активізувати роботу заходів щодо сприяння у працевлаштуванні випускників, підготовка яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідальні – центр відділу сприяння

працевлаштуванню випускників, зав.відділенням, голови ц.к.

Термін – протягом року.

 1. Провести засідання малих педагогічних рад відділень з порядком денним: «Аналіз якості підготовки студентів відділення за

2014-2015 н.р.».

Відповідальні – заввідділеннями.

Термін – вересень-жовтень 2015р.

 1. Для кращого аналізу успішності та якості знань студентів атестацію проводити один раз у два місяці, а саме: жовтень, грудень, березень, травень.

Відповідальні – викладачі, заввідділеннями.

Термін – протягом року.

 1. Продовжити роботу щодо створення навчально-методичного забезпечення елементів дистанційного навчання дисциплін, які вивчаються в ІІ семестрі 2015-2016 н.р.

Відповідальні – викладачі.

Термін –листопад-грудень 2015 р.

 1. З метою якісного методичного забезпечення підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін дотримуватися наказу коледжу від 28.08.2015 р. №52 «Про склад навчально-методичного комплексу дисципліни».

Відповідальні – викладачі.

Термін – постійно.

 1. Активізувати роботу щодо підготовки акредитації спеціальностей «Розробка програмного забезпечення», «Фінанси та кредит».

Відповідальні –голови ц.к. Чемолосова А.В., Сідор Є.В.,

зав. навчально-методичного кабінету,

заст.директора  з навч.роб.

Термін – протягом року.

 1. З метою забезпечення балансу споживання і витрачання енергетичних ресурсів при плануванні роботи кабінетів та лабораторій розробити заходи, щодо забезпечення збереження теплоносіїв, електричної енергії та водопостачання.

Відповідальні – зав.кабінетами, лабораторіями.

Термін – вересень 2015р.

 1. Суворо дотримуватися Постанови Кабінету Міністрів України « Запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 р. №706; Закону України  «Про засади запобігання та протидії корупції» та Наказу коледжу від 28.08.2015 р.  №80к «Щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. №706 з метою запобігання проявів корупції у ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

Відповідальні – адміністрація, викладачі.

Термін – протягом року.

 1. Забезпечити охорону навчальних корпусів коледжу та виконання плану заходів з реалізації завдань Концепції боротьби з тероризмом на період до 2020 р.,  відповідно до розпорядження КМУ від 11.07.15р. №517-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом».

Відповідальні – Скакун М.Д.

Термін – постійно.

 1. Затвердити раду профілактики.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
 2. УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

Рішення педагогічної ради від 21 жовтня 2015р.

Голова педагогічної радиЧернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Розгляд подання заступника директора та завідувача відділення стосовно студентів Бібіка І., Лазурка М. та Гордійчука М.
 2. Результати перевірки відповідності матеріально-технічної бази спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» (до акредитації спеціальності).
 3. Адаптація студентів груп нового набору до умов навчання у вищому навчальному закладі.
 4. Відповідність іншомовної підготовки студентів коледжу до стандартів європейської освіти та діючих вимог МОНУ.
 5. Виконання рішень педагогічної ради.
 6. Розгляд акредитаційної справи спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».
 7. Різне.

 

 1. УХВАЛИЛИ: Відрахувати  Бібіка Ігора Віталійовича з числа студентів коледжу за невиконання навчального плану  та академічну заборгованість.

За – 52

Проти – 0

Утримались – 0

УХВАЛИЛИ:  Відрахувати  Лазурка Михайла Михайловича з числа студентів коледжу за неодноразове порушення правил внутрішнього розпорядку та грубе порушення Статуту коледжу.

За – 52

Проти – 0

Утримались – 0

УХВАЛИЛИ: 

 1. Оголосити догану студенту групи АС-41 Гордійчуку Миколі Романовичу за неодноразове порушення правил внутрішнього розпорядку та Статуту коледжу.
 2. Виселити Гордійчука Миколу Романовича з гуртожитку коледжу за порушення правил внутрішнього розпорядку.
 3. Забезпечити контроль за проходженням виробничої практики сту-

дента.

За – 52

Проти – 0

Утримались – 0

 1. УХВАЛИЛИ:
 2. Інформацію прийняти до відома.
 3. Визнати матеріально-технічну базу спеціальності 5. 05010305 «Розробка програмного забезпечення» такою, що відповідає ліцензійним вимогам.
 4. Залучати викладачів з вченими ступенями для ведення пар з дисциплін комп’ютерного напрямку.

Проголосували «за» – одноголосно.

 • УХВАЛИЛИ:
 1. Провести соціометричні дослідження у групах РП-11 та КС-11 для визначення конфліктних взаємодій у групі та розробити заходи для покращення психологічної атмосфери в групах.

Відповідальні – психолог, керівники груп

Термін – І семестр.

 1. Провести роз’яснювальну роботу на годинах спілкування щодо конфліктів між старшокурсниками і першокурсниками.

Відповідальні – керівники груп.

Термін – І семестр.

 1. Акцентувати увагу на виявленні фактів конфліктної взаємодії між І курсами та старшокурсниками у групах : ЕТ-11, ВП-11, ОТМ-11, РП-11, ФКМ-21, КС-11.

Відповідальні – керівники груп.

Термін – І семестр.

 1. Створити групи взаємодопомоги для невстигаючих студентів, залучаючи актив групи. Вивчати індивідуальні особливості невстигаючих студентів для визначення причин неуспішності.

Відповідальні – керівники груп, психолог.

Термін – постійно.

 1. Звернути увагу на студентів, які прийшли на поповнення, сприяти їх інтеграції у групі.

Відповідальні – керівники груп,

викладачі- предметники

Термін –постійно.

 1. Надавати консультаційну допомогу студентам, у яких виникають труднощі в процесі соціалізації й адаптації, проводити корекційно-розвивальну роботу.

Відповідальні – психолог.

Термін – постійно.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. УХВАЛИЛИ:
 2. Формування іншомовної підготовки студентів на заняттях з іноземної мови здійснювати за допомогою інтенсивної мовної практики студентів та комунікативної спрямованості навчання у поєднанні з іншими спецдисциплінами (метод бінарного заняття).

Відповідальні – викл.іноземних мов.

Термін – постійно.

 1. Сприяти розвитку індивідуального підходу викладача до кожного студента у рамках особистісно орієнтованого навчання.

Відповідальні – викл.іноземних мов.

Термін – постійно.

 1. Активізувати роботу гуртків та позаурочну діяльність з іноземної мови.

Відповідальні – викл.іноземних мов.

Термін – постійно.

 1. Проведення конференцій та круглих столів із залученням іноземних фахівців.

Відповідальні – викл.іноземних мов.

Термін – постійно.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
 2. УХВАЛИЛИ: Затвердити акредитаційну справу спеціальності 5.05010301 «Розробка  програмного  забезпечення»  та  звіт  про  діяльність  ДВНЗ

«Чернівецький індустріальний коледж».

Проголосували «за» – одноголосно.

 

Рішення педагогічної ради від 25 листопада 2015р.

 Голова педагогічної ради Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Особливості умов  прийому  до вступу в Державний  вищий  навчальний

заклад «Чернівецький індустріальний коледж» у  2016 р.

 1. Про підсумки ІІ (обласного) туру Всеукраїнського огляду – конкурсу на кращий стан фізичного виховання у ВНЗ І-ІІ р.а.
 2. Різне.

 

 1. УХВАЛИЛИ:
 2. Інформацію прийняти до відома.
 3. Затвердити акт  узгодження  переліку  спеціальностей  за  яким

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ( молодший       спеціаліст).

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. УХВАЛИЛИ:
 2. Активізувати роботу з обдарованою молоддю в позаурочний час.

Відповідальні – Іванська О.С.,

Василик О.П., Українець В.Д..

Термін – постійно.

 1. Після затвердження внутрішніх заходів спортивно – масової роботи, обласних змагань, всі фотозвіти в обов’язковому порядку викладати на сайт коледжу.

Відповідальні – Іванська О.С..

Термін – постійно.

 1. Всі звіти, які подаються в Чернівецьке обласне управління з фізичного виховання та спорту погоджувати з директором коледжу Чернівчаном В.Я. та заступником з навчальної роботи Васкан А.В. та супроводжувати первинними документами (фото, відеозвітами).

Відповідальні – Іванська О.С..

Термін – постійно.

Проголосували «за» – одноголосно.

 

Рішення педагогічної ради від 15 грудня 2015р.

 Голова педагогічної ради Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради  Посполітак О.В.

 

Порядок денний :

 1. Затвердження та розгляд Правил прийому до вступу в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» у 2016 р..
 2. Різне.

 

 1. УХВАЛИЛИ:
 2. Затвердити Правила прийому до вступу в ДВНЗ «Чернівецький

індустріальний коледж»  у 2016 н.р..

 1. Розмістити на сайті коледжу Правила прийому до вступу в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

Відповідальні – Соколова О.Я.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про приймальну комісію ДВНЗ «Чернівецького індустріального коледжу».

Проголосували «за» – одноголосно.

 

 

 

Рішення педагогічної ради від 23 грудня 2015р.

 Голова педагогічної ради Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради  Посполітак О.В.

 

 

Порядок денний:

 1. Аналіз роботи педагогічного колективу коледжу за І-й семестр 2015-

2016 н.р.

 1. Стан фізично-оздоровчої роботи зі студентами: досягнення та невдачі.

Робота зі студентами спецмедгрупи.

 1. Підготовка до проведення акредитації спеціальності 5.03050801 «Фінанси та кредит». Виконання ліцензійних умов та зауважень акредитаційної комісії.
 2. Виконання рішень педагогічної ради.
 3. Різне.

 

 1. УХВАЛИЛИ:
 2. Інформацію про аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії прийняти до відома
 3. Забезпечити об’єктивне оцінювання знань студентів під час проведення поточних та підсумкових контрольних заходів, організувати проведення консультацій з невстигаючими студентами.

Відповідальні – заввіддіденням та викладачі.

Термін – постійно.

 1. Вказати класним керівникам та головам циклових комісій на недостатньо проведену роботу щодо вивчення індивідуальних особливостей студентів та покращети показники якості у відповідності до ліцензійних вимог (Сідор Є.В., Муринюк В.В., Фоглінський С.В., Кнігніцька М.В., Авраменко І.М., Кузик М.В., Подавець В.Г., ЧовікС.В., Циба Н.В., Кієвець Г.Г., Столяр Н.В., Маковійчук В.В.).
 2. Вести ефективну роботу з студентами та батьками стосовно зменшення кількості пропусків занять з неповажних причин та незадовільної успішності.

Відповідальні – заввідділенням, класні керівники.

Термін – постійно.

 1. Залучити студентів до участі у конференціях, олімпіадах та творчих конкурсах.

Відповідальні – викладачі

Термін – постійно.

 1. Розробляти критерії оцінювання результатів виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з диференціацією відповідно до складності та рівня самостійності опрацювання матеріалів студентами.

Відповідальні – викладачі.

Термін – постійно.

 1. Викладачам Медведєвій О.В., Матвєєву В.В., Кієвець Г.Г.,

Антонюк Т.М., КомісаровуГ.П., Поцілуйко-Григоряк Г.В., Фоглінському С.В. забезпечити якість студентів, які мають одну «3» відповідно до ліцензійних вимог.

Відповідальні – заввідділенням, викладачі.

Термін – постійно.

 1. Голові предметної (циклової) комісії Муринюку В.В. забезпечити відповідність підготовки студентів спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів та систем автоматизації технологічного виробництва» згідно з  нормами ліцензійної діяльності.

Відповідальні – голова ц.к., викладачі.

Термін – постійно.

 1. На підставі наказу Міністерства ОНМСУ №521 від 01.06.2010 р. «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» та контролю здоров’я студентів зобов’язати керівників груп проводити активну роботу з батьками та студентами коледжу щодо умов збереження здоров’я студентів. Забезпечити вчасну подачу довідок

заключень ЛКК для формування наказів по спеціальним медичним групам.

Відповідальні – кер.груп.

Термін – до 08.02.2016 н.р.

 1. Активізувати роботу по заключенню договорів з працевлаштування випускників, підготовка яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідальні – зав відділенням,

голова випуск. ц.к., кл.керівники.

Термін – протягом року.

 1. Розробити заходи щодо підвищення профорієнтаційної роботи з метою успішної роботи підготовчих курсів та забезпечити набір сту-

дентів 2016р.

Відповідальні – Соколова О.Я., Тирон І.І.

Термін – лютий 2016 р., постійно.

 

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. УХВАЛИЛИ:
 2. Активізувати роботу з обдарованою молоддю в позаурочний час.

Відповідальні –викл. фізвиховання

Іванська О.С., Васкан І.Г.,

Василик О.П., Українець В.Д..

Термін – постійно.

 1. Після завершення внутрішніх заходів спортивно-масової роботи, обласних змагань всі фотозвіти про підсумки викладати на сайт ЧІК.

Відповідальні – викладачі фізвиховання,

керівник фізвиховання.

Термін – постійно.

 1. Всі звіти, які подаються в Чернівецьке обласне управління з фізичного виховання та спорту, погоджувати з директором коледжу Чернівчаном В.Я. та заступником з навчальної роботи Васкан А.В. та супроводжувати первинними документами (фото, відеозвітами).

Відповідальні – керівник фізвиховання Іванська О.С..

Термін – постійно.

Проголосували «за» – одноголосно.

 • УХВАЛИЛИ:
 1. Інформацію прийняти до відома.
 2. Вдосконалювати впровадження в навчальний процес сучасних інтерактивних форм організації навчання (тренінги, ділові ігри, круглі столи, науково-практичні конференції).

Відповідальні – викл.цикл.комісій.

Термін – постійно.

 1. Поповнювати бібліотечний фонд літературою економічного спрямування.

Термін – по мірі необхідності.

 1. Викладачам, керівникам груп спеціальності «Фінанси та кредит» стежити та своєчасно реагувати за показниками успішності та якості знань студентів.

Термін – постійно.

 1. Переробити методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Банківські операції».

Відповідальні – Козуб Я.В.

Термін – 08.02.2016 р.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. УХВАЛИЛИ: Затвердити кандидатури Зубрин Богдани (студентки гр.ВП-11) та Патрашу Миколи (студента гр.ЕТ-32у) на призначення іменних стипендій Чернівецького індустріального коледжу.

Проголосували «за» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ:  Затвердити кандидатури Головко Каріни (студентки гр.ФКМ-21)  та Чернівчана Ярослава (студента гр.КС-31) на призначення іменної стипендії ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

Проголосували «за» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ: 

 1. Затвердити кандидатуру Лазаренко Андріани Володимирівни (студентки гр.ВП-21) для представлення на здобуття академічної стипендії Президента України на ІІ семестр 2015-2016 н.р.
 2. Затвердити кандидатуру Лісової Олександри (студентки гр.ОТ-31) для представлення на призначення іменної академічної стипендії Чернівецької обласної державної адміністрації на ІІ семестр 2015-2016 н.р.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

 

Рішення педагогічної ради від 05 лютого 2016 р.

 Голова педагогічної ради Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради  Посполітак О.В.

Порядок денний:

 1. Розгляд матеріалів наради проведеної директором департаменту вищої освіти МОНУ О.І.Шаровим з керівниками ВНЗ І-ІІ р.а. Чернівецької області (03.02.16 р.).
 2. Розгляд та ухвалення Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» та Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Положення про Педагогічну раду, Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення, Положення про студентське самоврядування.
 3. Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» (Лист МОНУ №1/11-8101 від 15.12.15 р.).
 4. Розгляд кандидатур на видачу дипломів з відзнакою студентам ДВНЗ

«Чернівецький індустріальний коледж» .

 1. Різне.

 

 1. УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
 2. УХВАЛИЛИ:
 3. Затвердити Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
 4. Затвердити Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
 5. Затвердити Положення про Педагогічну раду в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
 6. Затвердити Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
 7. Затвердити Положення  про студентське самоврядування ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

Проголосували «за» – одноголосно.

 • УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
 1. УХВАЛИЛИ:
 2. Затвердити кандидатуру Кущак Людмили Антонівни, студентки 4 курсу, групи ОТ-41 відділення ІТФмт, спеціальності «Туристичне обслуговування» на видачу диплома з відзнакою.
 3. Затвердити кандидатуру Москалюк Ірини Степанівни, студентки 4 курсу, групи ОТ-41 відділення ІТФмт, спеціальності «Туристичне обслуговування» на видачу диплома з відзнакою.
 4. Затвердити кандидатуру Пилипяк Єлизавети Володимирівни, студентки 4 курсу,  групи ОТ-41 відділення ІТФмт, спеціальності «Туристичне обслуговування» на видачу диплома з відзнакою.
 5. Затвердити кандидатуру Пержан Валентини Миколаївни, студентки 4 курсу,  групи ВП-41 відділення АВПЕІ, спеціальності «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» на видачу диплома з відзнакою.

Проголосували «за» – одноголосно.

 

 

 

Рішення педагогічної ради від 23 березня 2016 р.

 Голова педагогічної ради Чернівчан В.Я.

Секретар педагогічної ради  Посполітак О.В.

 

Порядок денний:

 1. Результати Державних комплексних екзаменів студентів коледжу та захисту дипломних проектів.
 2. Аналіз та результати діяльності роботи студентського самоврядування коледжу.
 3. Проблема підліткової злочинності та прояви насильства серед студентської молоді.
 4. Виконання рішень педагогічної ради.
 5. Різне.

 

 1. УХВАЛИЛИ:
 2. Інформацію прийняти до відома.
 3. Для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» проводити бінарні заняття, круглі столи, віртуальні подорожі, конференції із залученням фахівців туристичної сфери та іноземних фахівців. Залучати до участі у заходах, які проводяться протягом Року англійської мови.

Проголосували «за» – одноголосно.

 1. УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
 • УХВАЛИЛИ:
 1. Адміністрації коледжу та педагогічному колективу активно працювати над формуванням індивідуальної та групової правосвідомості неповнолітніх. Виховувати нетерпиме ставлення до правопорушень і злочинності. Виробляти уміння і навички правової поведінки у студентів.

Відповідальні – адміністрація,

педагогічний колектив.

Термін – протягом року.

 1. Керівникам груп передбачити не менше одного разу на місяць години спілкування на правову тематику з метою запобігання деформації правосвідомості (правового нігілізму, правового інфантилізму, правової демагогії)  серед студентської молоді.  Формувати юридично значущі настанови, правові звички, правові традиції та правові звичаї.

Відповідальні – керівники груп.

Термін – протягом року.

 1. Керівникам груп, на батьківських зборах, проводити роз’яснювальну роботу про важливість превентивного виховання в сім’ї, як головного суб’єкту формування правосвідомості неповнолітніх.

Відповідальні – керівники груп.

Термін – протягом року.

 1. Керівникам груп співпрацювати з психологом та юрисконсультом коледжу з виявлення можливих деструктивних проявів у поведінці неповнолітніх студентів.
 2. Відповідальні – керівники груп, психолог.

Термін – І семестр.

 1. Вихователю гуртожитку спільно з органами студентського самоврядування активізувати роботу з студентами групи ризику щодо покращення звичок поведінки.

Відповідальні – вихователь гуртожитку, ОСС.

Термін – протягом року.

Проголосували «за» – одноголосно.

 

 1. УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
 2. УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

УХВАЛИЛИ:  Інформацію прийняти до відома.

 

 

Витяг з протоколу №6

засідання педагогічної ради

ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»

                                                                                                             від 11.06.14р.

 1. V. СЛУХАЛИ: Чернівчан В. Я., директор коледжу, який зачитав наказ щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р. №706 про запобігання проявів корупції у ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

Директор коледжу запропонував затвердити форму документа про вищу освіту – диплом молодшого спеціаліста та додаток до нього.

 1. V. УХВАЛИЛИ:
 2. Інформацію прийняти до відома.
 3. Затвердити форму диплома молодшого спеціаліста та додаток до нього.

 

 

 

Голова педагогічної ради                                          В.Я. Чернівчан

 

 

Секретар  педагогічної ради                                        О.В. Посполітак