Підготовчі курси

Підготовка до вступу в заклад освіти започаткована в 1998 році. Впродовж цих років сотні слухачів підготовчого відділення стали студентами коледжу або інших українських навчальних закладів.

Головною метою діяльності підготовчих курсів є надання можливості особам, які бажають в майбутньому отримати вищу освіту за порівняно короткий термін, підвищити рівень підготовки, що дозволить навчатися в закладі освіти.

Важливою складовою навчального процесу на підготовчих курсах є професійно-орієнтаційна робота із слухачами.

Головними завданнями цієї роботи є:

 • ознайомлення із спеціальностями, на основі яких здійснюється підготовка в коледжі;
 • ознайомлення із організаціями та відомствами в яких працює більшість випускників коледжу;
 • допомога слухачам підготовчих курсів здійснити усвідомлений вибір у відповідності до власних уподобань та здібностей майбутньої спеціальності.

Навчання на підготовчих курсах дає можливість поглиблено вивчити дисципліни загальноосвітнього циклу. Аналіз успішності студентів, які були зараховані на навчання до закладу освіти, підтверджує вищий рівень знань та менший термін адаптації до навчання в коледжі після школи.

Надання цієї освітньої послуги в закладі освіти здійснюватиметься на високому методичному рівні та буде адаптовано до інженерних та економічних галузей. У коледжі сформовано унікальну матеріальну базу та кадровий потенціал для підготовки фахівців у цій сфері.

Головна мета діяльності підготовчих курсів спрямована на те, щоб підготувати майбутніх вступників до вступних іспитів; систематизувати та поглибити знання з обраних предметів, які виносяться на вступні іспити. Підготовчі курси дають можливість не тільки вступити до закладу освіти, але й надалі успішно навчатись у обраному закладі.

Зміст   підготовчих   курсів   визначається   навчальним  планом та навчальними програмами   з   конкурсних предметів   (визначених  Правилами  прийому) відповідно до спеціальностей закладу освіти, а саме:

 1. Українська мова (при вступі на всі спеціальності);
 2. Математика (при вступі на всі спеціальності окрім 242 Туризм);
 3. Географія (при вступі на спеціальність 242 Туризм).

Слухачі підготовчих курсів мають право користуватись:

 • кабінетами і технічними засобами;
 • бібліотекою і читальним залом закладу освіти.

Підготовка вступників у системі довузівського навчання в закладі освіти має такі особливості:

 • поглиблена підготовка з профільних предметів, яка наближена до рівня вимог для студентів I курсу всіх спеціальностей коледжу;
 • підвищений рівень інформаційної підготовки;
 • надання можливості поглибленого вивчення української мови;
 • надання можливості поглибленого вивчення спеціальних або профільних дисциплін для вступу на окремі напрями, такі як: географія, математика тощо.

Коледж здійснює підготовку громадян України до вступу у заклади фахової передвищої освіти. У 2020-2021 н.р. заплановано проведення дистанційних  підготовчих курсів. Заняття будуть проводитись з використанням веб-сервісу Google Meet.

Підготовчі курси 2020-2021 н.р. проводяться згідно розкладу:

субота з 10:00 по 11:45 – математика

п*ятниця з 17:00 по 17:45 год – українська мова

середа з 17:00 по 17:45 год – математика 

Викладання навчальних предметів довузівської підготовки забезпечується якісним кадровим складом з великим досвідом педагогічної роботи.

Заняття ведуть вчителі, які є учасниками Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”.

Вартість підготовчих курсів становить – 1080 грн.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які необхідно подати для того щоб бути зарахованим на підготовчі курси:

 • заява;
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду (одного з батьків);
 • копія ID-картки(паспорт дитини) або в разі відсутності свідоцтво про народження дитини.

За додатковою інформацією звертатися:

тел. 52-49-56, 52-21-44, 097-123-0552