Підготовчі курси

На підставі ліцензії № 527616 від 14.11.2014р. Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» проводить підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.

Підготовка до вступу в Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» започаткована в 1998 році. Впродовж цих років сотні слухачів підготовчого відділення стали студентами коледжу або інших українських навчальних закладів.

Головною метою діяльності підготовчих курсів є надання можливості особам, які бажають в майбутньому отримати вищу освіту за порівняно короткий термін, підвищити рівень підготовки, що дозволить навчатися в Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж».

Важливою складовою навчального процесу на підготовчих курсах є професійно-орієнтаційна робота із слухачами.

Головними завданнями цієї роботи є:

 • ознайомлення із спеціальностями, на основі яких здійснюється підготовка в коледжі;
 • ознайомлення із організаціями та відомствами в яких працює більшість випускників коледжу;
 • допомога слухачам підготовчих курсів здійснити усвідомлений вибір у відповідності до власних уподобань та здібностей майбутньої спеціальності.

Навчання на підготовчих курсах дає можливість поглиблено вивчити дисципліни загальноосвітнього циклу. Аналіз успішності студентів, які були зараховані на навчання до Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж», підтверджує вищий рівень знань та менший термін адаптації до навчання в коледжі після школи.

Надання цієї освітньої послуги в Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж» здійснюватиметься на високому методичному рівні та буде адаптовано до інженерних та економічних галузей. У коледжі сформовано унікальну матеріальну базу та кадровий потенціал для підготовки фахівців у цій сфері.

Головна мета діяльності підготовчих курсів спрямована на те, щоб підготувати майбутніх абітурієнтів до вступних випробувань, систематизувати та поглибити знання з обраних дисциплін, які виносяться на вступні екзамени. Підготовчі курси дають можливість не тільки вступити у ВНЗ, але й надалі успішно навчатись у даному навчальному закладі.

Курси проводяться з таких предметів:

 1. Математика
 2. Українська мова
 3. Економічна і соціальна географія

На курси по підготовці до вступу у вищі навчальні заклади приймаються особи, які мають закінчену базову загальну середню освіту. Навчання слухачів на курсах здійснюється за денною формою навчання.

Заняття на курсах проводяться згідно навчального плану, який передбачає вивчення предметів, що виносяться на вступні екзамени відповідно до спеціальностей вищого навчального закладу.

Слухачі підготовчих курсів мають право користуватись:

 • кабінетами і технічними засобами;
 • бібліотекою і читальним залом навчального закладу.

Підготовка абітурієнтів у системі довузівського навчання в Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж» має такі особливості:

 • поглиблена підготовка з профільних дисциплін, яка наближена до рівня вимог для студентів I курсу всіх спеціальностей коледжу;
 • підвищений рівень інформаційної підготовки;
 • надання можливості поглибленого вивчення української мови;
 • надання можливості поглибленого вивчення спеціальних або профільних дисциплін для вступу на окремі напрями, такі як: географія, математика тощо.

В коледжі проводиться набір на підготовчі курси:

 • 6-ти місячні підготовчі курси (листопад-травень)
 • 4-х місячні підготовчі курси (лютий-травень)

Підготовчі курси 2020-2021 н.р. проводяться по суботам з 9:00 год та вівторках з 16:00 год протягом 4-х та 6-ти місяців. Викладання навчальних предметів довузівської підготовки забезпечується якісним кадровим складом з великим досвідом педагогічної роботи.

Заняття ведуть вчителі, які є учасниками Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які необхідно подати для того щоб бути зарахованим на підготовчі курси:

 • заява;
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду (одного з батьків);
 • копія ID-картки(паспорт дитини) або в разі відсутності свідоцтво про народження дитини.

 З 01.11.2020 розпочинають роботу підготовчі курси.

За додатковою інформацією звертатися:

Тел. 52-49-56, 52-21-44