Співпраця коледжу з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації

У 1997 році створено навчальний комплекс «Економіст» з Чернівецьким національним університетом ім..Ю.Федьковича, який забезпечує координацію спільної діяльності з підготовки спеціалістів за напрямами «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент». З 2001року започатковано скорочену форму здобуття повної вищої освіти зі спеціальностей: «Нетрадиційні джерела енергії», «Фізика твердого тіла», «Радіотехніка».

У 2000 році укладено договір із Чернівецьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету, в якому випускники технікуму продовжують здобувати повну вищу освіту за напрямами «Туризм», «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент».

У 2000 році в рамках координації спільної діяльності з підготовки спеціалістів за фахом менеджер, менеджер-економіст, інженер-механік, інженер-технолог-еколог, створено навчально-виробничий комплекс «Техніка – Технологія – Екологія» із Національним університетом «Харківський політехнічний інститут».

У 1994 році створено навчальний комплекс «Індустрія» з Національним університетом «Львівська політехніка», де здійснювалась безперервна ступенева підготовка фахівців з інженерних спеціальностей. У 2001 році ця співпраця призвела до організації Чернівецького навчально-консультаційного центру Національного університету «Львівська політехніка», в якому сьогодні навчається майже 700 випускників навчальних закладів нашого міста та області.

Залишити відповідь