Cемінар викладачів циклової комісії загальноосвітніх дисциплін «Впровадження сучасних освітніх технологій у студентоцентрованому навчанні»

         11 квітня 2023 року в Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі був проведений методичний семінар викладачів циклової комісії загальноосвітніх дисциплін «Впровадження сучасних освітніх технологій у студентоцентрованому навчанні».

         З  вітальним  словом  до  учасників конференції звернувся директор Чернівецького індустріального фахового коледжу Василь ЧЕРНІВЧАН, заступниця директора з навчальної роботи Анастасія ВАСКАН, завідувачка навчально-методичним кабінетом Олеся МЕДВЕДЄВА. Відкрила конференцію голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін – Світлана МАЦЕЙКО.

         Мета методичного семінару: Ознайомити викладачів циклової комісії з впровадженням сучасних освітніх технологій у студентоцентрованому навчанні, формувати позитивну мотивацію діяльності викладачів з вивчення, впровадження і використання нових освітніх технологій, доброзичливу атмосферу для ефективної співпраці, виховувати толерантне ставлення один до одного. Через зміст теоретичного матеріалу і форми роботи ознайомити викладачів із основними принципами, формами та методами інноваційних технологій та методикою їх впровадження у навчальний процес.

Завдання семінару:

– Здійснити обмін інформації між учасниками семінару про ефективні шляхи застосування сучасних інноваційних технологій на заняттях з різних дисциплін циклу.

– Довести переваги інноваційних технологій у формуванні навичок та вмінь, виробленні цінностей, створенні атмосфери співробітництва, взаємодії студентів на заняттях.

– Окреслити напрями діяльності викладачів з питань впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

Викладачі циклової комісії підготували доповіді:

– Використання інноваційних технологій у освітньому процесі як необхідна передумова творчого росту викладача й розвитку здібностей студентів коледжу – Світлана МАЦЕЙКО, голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Чернівецького індустріального фахового коледжу.

Технологія візуалізації в освітньому процесі. – Віктор МАТВЄЄВ, викладач вищої категорії, методист, викладач історії.

Застосування інноваційних технологій на заняттях математики та у позаурочний час.– Ганна КІЄВЕЦЬ, викладач вищої категорії, методист, викладач математики.

Випереджаюче навчання, як шлях підвищення якості профільної освіти. Василь НАЦЮК, викладач вищої категорії, викладач фізики і астрономії.

Формування навчальної мотивації у студентів. Сергій ЧОВІК, викладач вищої категорії, викладач історії та соціально-гуманітарних дисциплін

Академічна доброчесність. Татяна АНТОНЮК, викладач вищої категорії, методист, викладач української мови та літератури.

Використання інноваційних технологій навчання на заняттях біології і екології. Надія ДУДІЙ, викладач вищої категорії, викладач біології і екології.

Методи проблемного навчання на заняттях математики. Марія КУЗИК, викладач вищої категорії, методист, викладач математики.

Інноваційні технології навчання української мови в сучасному освітньому процесі. Олена ПОСПОЛІТАК, Надія ФАЛАТ, викладачі вищої категорії, викладачі української мови та літератури.

Формування інформаційної культури на заняттях комп’ютерних дисциплін як засіб підвищення ефективності навчання. Василина ПОДАВЕЦЬ, викладач вищої категорії, викладач інформатики та комп’ютерних наук.

        Методичний семінар рекомендує з метою ефективного впровадження сучасних освітніх технологій в освітній процес провести заходи:

– Підготувати матеріали збірника досвіду роботи викладачів циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Чернівецького індустріальний фахового коледжу за 2022-23н.р. та розмістити в електронну бібліотеку коледжу.   

– Продовжувати науково-пошукову роботу на заняттях загальноосвітніх дисциплін.

– Стимулювали прагнення учасників семінару до пошуку і творчості.  

     Бажаємо всім творчого натхнення, позитивних емоцій та активної участі у роботі.