Освітня програма
  1. Профільна середня освіта
  2. Молодший спеціаліст
  3. Фаховий молодший бакалавр

Силабуси дисциплін

Математика (АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ)

Вища математика

Всесвітня історія

Історія української державності

Основи правознавства

Соціально-політичні студії

ДІАГНОСТУВАННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Іноземна мова (англійська)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Хімія (загальноосвітня)

Українська мова (загальноосвітня)

Українська література (загальноосвітня)

Технічна механіка

Основи технічної механіки

Фізична культура

Культурологія

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ

Мікропроцесорні керуючі пристрої

Проєктування автоматизованих систем

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Біологія і екологія

Фізика і астрономія

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Географія

Технічна механіка

Типові технологічні процеси та об’єкти виробництва

Автоматизований електропривід

Захист інформації та мережева безпека

Програмування в автоматизованих системах управління технологічними процесами

Комп’ютерно-інтегровані технології автоматичного управління та регулятори

Апаратно-програмні комплекси для автоматизації технологічних процесів

ЗАБУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Основи філософських знань

ЗАХИСТ УКРАЇНИ

Основи підприємницької діяльності

ІНФОРМАТИКА

ІНФОРМАТИКА (Подавець В.Г.)

Викладацький колектив

Іванов Іван Іванович

викладач

Василевська Василина Василівна

викладачка