311 років з дня укладення Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького.

В квітні 2021 року минуло 311 років з дня укладення Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького.

5 квітня 1710 року між новообраним гетьманом Пилипом Орликом та Військом Запорозьким було укладено – Договори та Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького. Відбулося це біля містечка Бендери в османських володіннях (нині Молдова). Підписи під документом поставили Пилип Орлик та Кость Гордієнко від імені старшини та Війська Запорозького.

Документ написаний староукраїнською та латинською мовами. Україномовний оригінал знайдений співробітниками Центрального державного історичного архіву України у Російському державному архіві давніх актів у 2008 році разом із підтверджувальним дипломом шведського короля Карла ХІІ. Латинська копія ХVІІІ ст знаходиться в Національному архіві Швеції. Дослідники вважають, що його переписав сам Пилип Орлик в дипломатичних цілях.

Бендерська конституція являється пам’яткою української політичної та правової думки. Вона передбачала чітке розмежування повноважень законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Можливостей практичного застосування конституції фактично не було, оскільки гетьман П. Орлик не зміг відвоювати владу в Гетьманщині.