Інженерія програмного забезпечення

Сфера діяльності: підприємства різних форм власності, обладнані електронно – обчислювальною технікою, органи державного управління.

Функції фахівця: створення інформаційного програмного фонду, складання простих схем технологічного процесу обробки інформації, розробка, налагодження й експериментальна перевірка роботи програмного забезпечення, експлуатація пакетів прикладних програм, створення технологічної документації.

Посади: технік обчислювального центру, технік-програміст, оператор електронно-обчислювальної техніки, оператор введення даних в ЕОМ, керівник малого підприємства без апарату управління будь-якої установи, організації чи підприємства.

Випускники цієї спеціальності одержують фундаментальні і спеціалізовані знання в галузі інформатики та обчислювальної техніки, а також володіють практичними навичками її обслуговування.

Завдання та обов’язки

Виконує роботу із забезпечення механізованого та автоматизованого оброблення інформації, яка надходить до обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, розроблення технології рішення економічних та інших задач виробничого і науково-дослідного характеру. Бере участь у проектуванні систем оброблення даних і систем математичного забезпечення обчислювальної машини.

Виконує підготовчі операції, пов’язані із здійсненням обчислювального процесу, веде нагляд за роботою машин. Складає прості схеми технологічного процесу оброблення інформації, алгоритми рішення задач, схеми комутації, макети, робочі інструкції та необхідні пояснення до них. Розробляє програми рішення простих задач, здійснює їх налагодження і експериментальну перевірку окремих етапів робіт.

Виконує роботу з підготовки технічних носіїв інформації, які забезпечують автоматичне введення даних до обчислювальної машини, з накопичення і систематизації показників нормативного та довідкового фонду, розроблення форм вихідних документів, внесення необхідних змін і своєчасного коригування робочих програм. Бере участь у виконанні різних операцій технологічного процесу оброблення інформації (приймання та контроль вхідної інформації, підготовка вихідних даних, оброблення інформації, випуск вихідної документації і передавання її замовнику). Веде облік використання машинного часу, обсягів виконаних робіт.

Повинен знати: методи проектування механізованого та автоматизованого оброблення інформації; засоби обчислювальної техніки, збирання, передавання та оброблення інформації та правила їх експлуатації; технологію механізованого і автоматизованого оброблення інформації; робочі програми, інструкції, макети та інші керівні матеріали, які визначають послідовність і техніку виконання розрахункових операцій; види технічних носіїв інформації, правила їх зберігання та експлуатації; діючі системи числення, шифрів та кодів; основні формалізовані мови програмування; основи програмування; методи проведення розрахунків і обчислювальних робіт; методи розрахунку виконаних робіт; основи економіки, організації праці та виробництва; основи законодавства про працю.