Адаптаційні тренінгові заняття для студентів першого курсу

Сучасна вища освіта ставить нові задачі перед сучасним студентом. Нові стандарти, нові дисципліни, нові форми роботи, великий об’єм інформації, інтенсифікація навчання призводять як до позитивного, так і до негативного впливу на студента. Колишній школяр, вступивши до ВНЗ, одразу попадає в новий соціальний простір, стикається з різними труднощами, успішне вирішення яких залежить як від внутрішніх якостей студента, так і від організації соціального середовища навчального закладу. 

 Саме тому важливо з перших днів починати процес адаптації, успішне проходження якого гарантує подальші успіхи в навчанні сучасного студента і в становленні його професіоналізму.

Головними завданнями адаптаційних тренінгових занять, які проводились практичним  психологом  Колотило Я.В., є адаптація першокурсників до умов навчання в коледжі, згуртування студентських груп, підвищення внутрішньої мотивації до навчання, профілактика булінгу, мобінгу, кібербулінгу, виховання толерантного ставлення до людей з особливими освітніми потребами.