Актуальні проблеми хімії, біології та екології

20.05.2021 року на базі Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»  відбулася обласна студентська науково-практична конференція для студентів фахових коледжів «Актуальні проблеми хімії, біології та екології».
         З  вітальним  словом  до  учасників конференції звернувся директор Чернівецького індустріального коледжу Чернівчан В.Я., методист Ради директорів Семенюк М.С. Відкрила конференцію – керівник методичного об᾿єднання викладачів хімії, біології та екології закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області – Мацейко С.В.
Присутні гості та експерти з кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім. Ю.Федьковича:

– Федоряк Марія Михайлівна, доктор біологічних наук, завідувач кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

– Москалик Галина Георгієвна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

– Ситнікова Ірина Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

– Филипчук Тетяна Василівна, кандидат біологічних науккафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

–    Баглей Оксана Василівна, викладач кафедри.

        Мета конференції: сприяти проінформованості студентів щодо сучасних проблем хімії, біології і екології; залучення обдарованої студентської молоді до проведення експериментально-дослідницької роботи з різних напрямків природничих наук; формування екологічної свідомості; підвищення ефективності і якості студентського дослідництва й підготовки студентів до участі в  обласних конкурсах та конференціях.

         Завдання конференції: активізувати  пізнавальну і творчу діяльність студентів, прищепити навички cамостійної роботи з пошуку  додаткової   інформації. Узагальнення та розроблення рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення сучасних  проблем хімії,  біології і екології.

          Досить цікавими були виступи:

 – Визначення якості меду за допомогою органолептичних та фізико-хімічних методів дослідження. Підготували: Унгурян Анна, Стасюк Анастасія, студенти Чернівецького індустріального коледжу. Наукові керівники: Мацейко С.В. та Дудій Н.Я.

Актуальність Чорнобильської катастрофи. Підготувала: Рафал Анастасія, студентка Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. Науковий керівник: Буркут Б.Д.

Стан забруднення водних об’єктів у Чернівецькій області. Підготував: Мартинюк Юрій, студент ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж». Науковий керівник: Москаленко Л.П.

Вплив змін клімату на біорізноманіття. Підготував: Бевцик Андрій, студент фахового коледжу ЧНУ. Науковий керівник: Колотило І.Л.

Методи дизенфекції палати й інструментаріїв після виписування хворого з COVID-19. Підготувала: Сирна Вікторія, студентка Чернівецького медичного фахового коледжу. Наукові керівники: Строкань В.І., Дутка Л.С.

Глобальні проблеми громадського здоров᾿я. Підготували: Либюк Катерина-Іванна, Завадюк Ольга, студентки Чернівецького медичного фахового коледжу. Науковий керівник: Лиса О.М.

Особливості поширення бражника мертва голова (Acherontia atropos) у Чернівецькій області. Підготувала: Морару Лоредана;Буковинський сліпак у Східному Передкарпатті: поширення й особливості екології. Підготувала: Кутова Ольга;Менеджмент популяцій плямистої саламандри в Буковинських лісах. Підготувала: Чепижко Юлія, студенти   Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій. Науковий керівник: Мелещук Л.І.

Проблеми «цвітіння» та очищення водойм природного та штучного походження. Підготував: Чебан Вадим, студент Чернівецького кооперативного

економіко-правового коледжу. Наукові керівники: Круліковська Н.І., Цемко А.А.

Необхідність застосування  методу пошуково-дослідницьких проектів як засобу формування  науково-дослідницьких умінь студентів в умовах дистанційного навчання. Підготувала: Маріна Польова, студентка Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій. Науковий керівник: Абрамчук З.В.

          Конференція сприяла залученню студентів до наукової роботи, дала можливість учасникам навчального процесу представити результати своїх робіт, обмінятися досвідом роботи. Заслухано та обговорено 11 доповідей студентів.

         Обласна науково-практична конференція «Актуальні проблеми хімії, біології та екології» для студентів фахових коледжів відбулася на високому методичному та організаційному рівнях.

         Організатори конференції висловлюють подяку завкафедрою екології та біомоніторингу ЧНУ ім. Ю.Федьковича, доктору біологічних наук, професору Федоряк Марії Михайлівні  та викладачам кафедри за участь в конференції.

З програмою можна ознайомитись за ПОСИЛАННЯМ