Часті запитання

Базова освіта – 9 класів. Термін навчання – 3р.6міс.

 
1.
 Який фах я отримаю після закінчення навчання в коледжі?

Кваліфікаційна характеристика – молодший спеціаліст технік – технолог.

2.Де я зможу продовжити навчання?

–  Чернівецький національний університет;

– Чернівецька філія НУ «Львівська політехніка» (на базі коледжу);

– Українська академія друкарства (Львів) тощо.

3. Де я зможу працювати після завершення навчання?

–  Типографії та видавництва;

–  Установи захисту та обробки інформації;

–  Рекламні агенції;

– Фотостудії.

4.Які фахові  дисципліни я вивчатиму?

–  Комп’ютерна графіка (програмні продукту PhotoShop, CorelDraw та ін);

–  Професійна обробка текстової інформації (програмні продукту InDesing, PageMaker та ін);

–  Дизайн друкованої продукції та ін.

Базова освіта – 9 класів. Термін навчання – 3роки.

1. Який фах я отримаю після закінчення навчання в коледжі?

Кваліфікаційна характеристика – молодший спеціаліст  агент маркетингових послуг

2. Де я зможу продовжити навчання?

-Чернівецький національний університет;-Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету);Чернівецька філія НУ «Львівська політехніка» (на базі коледжу).

3. Де я зможу працювати після завершення навчання?

–  Виробництва (відділи збуту товарів);

–  Підприємства торгівлі;

–  Туристичні фірми;

–  Рекламні агенції.

4.Які фахові  дисципліни я вивчатиму?

–  Ринкові дослідження;

–  Розробка товару;

–  Комунікаційна діяльність;

–  Інформаційні системи і технології в маркетингу.

 

Базова освіта – 9 класів. Термін навчання – 3роки.

1. Який фах я отримаю після закінчення навчання в коледжі?

Кваліфікаційна характеристика – молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

2.Де я зможу продовжити навчання?

–  Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету);

–  Чернівецька філія НУ «Львівська політехніка» (на базі коледжу);

–  Буковинський університет.

3.Де я зможу працювати після завершення навчання?

–  Банки і казначейства;

–  Податкові організації;

–  Виробництва (плановий відділ);

–  Держадміністація (фінансові відділи).

4. Які фахові  дисципліни я вивчатиму?

–  Фінанси підприємств;

–  Казначейська справа;

–  Банківські операції;

–  Гроші і кредит;

–  Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках та ін.

 

Базова освіта – 9 класів. Термін навчання – 3р.10міс.

1. Який фах я отримаю після закінчення навчання в коледжі?

Кваліфікаційна характеристика – молодший спеціаліст технік-програміст

2.Де я зможу продовжити навчання?

–  Чернівецький національний університет;

–  Чернівецька філія НУ «Львівська політехніка» (на базі коледжу);

–  Чернівецький факультет Харківського політехнічного університету.

3. Де я зможу працювати після завершення навчання?

–  Будь-які підприємства та організації, де є комп’ютерна техніка.

4.Які фахові  дисципліни я вивчатиму?

–  Мови Pascal, C++, C#;

–  Середовища програмування C++Builder, Delphi, Borland Developer Studio;

–  Операційні системи;

–  WEB-технології та WEB-дизайн;

–  Бази даних і знань;

–  Комп’ютерні мережі та ін.

Базова освіта – 9 класів. Термін навчання – 3р.10міс.

 1. Який фах я отримаю після закінчення навчання в коледжі?

Кваліфікаційна характеристика – молодший спеціаліст технік-програміст

2.Де я зможу продовжити навчання?

–  Чернівецький національний університет;

–  Чернівецька філія НУ «Львівська політехніка» (на базі коледжу);

–  Чернівецький факультет Харківського політехнічного університету.

3. Де я зможу працювати після завершення навчання?

–  Будь-які підприємства та організації, де є комп’ютерна техніка.

4 .Які фахові  дисципліни я вивчатиму?

–  Мови програмування Pascal, C++, Асемблер, C#;

–  Середовища програмування C++Builder, Delphi, Borland Developer Studio;

–  Операційні системи;

–  Комп’ютерна електроніка;

–  Комп’ютерні мережі;

       

Базова освіта – 9 класів. Термін навчання – 3р.6міс.

 1. Який фах я отримаю після закінчення навчання в коледжі?

Кваліфікаційна характеристика – молодший спеціаліст фахівець з туристичного обслуговування

2. Де я зможу продовжити навчання?

–  Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету);

–  Чернівецький національний університет.

 3Де я зможу працювати після завершення навчання?

–  Туристичні фірми та комплекси;

–  Організації екскурсійного обслуговування;

–  Готелі;

–  Ресторанно-розважальні комплекси;

–  Будь-які підприємства сфери обслуговування.

4.Які фахові  дисципліни я вивчатиму?

–  Технологія та організація туристичної діяльності;

–  Туристичне країнознавство;

–  Організація екскурсійного обслуговування;

–  Географія туризму України та ін.

Базова освіта – 9 класів. Термін навчання – 3р.10міс.

1. Який фах я отримаю після закінчення навчання в коледжі?

Кваліфікаційна характеристика – молодший спеціаліст технік-електромеханік

2. Де я зможу продовжити навчання?

–  Чернівецький національний університет;

–  Чернівецька філія НУ «Львівська політехніка» (на базі коледжу);

–  Чернівецький факультет Харківського політехнічного університету.

–  Одеський національний політехнічний університет.

3. Де я зможу працювати після завершення навчання?

–  Будь-які підприємства та організації, які мають автоматизовані системи управління із застосуванням комп’ютерно-інтегрованих технологій;

–  Проектно-конструкторські бюро та інститути;

4 . Які фахові  дисципліни я вивчатиму?

–  Монтаж автоматизованих систем управління;

–  Електроніка;

–  Мікроелектронна схемотехніка та ін.

Базова освіта 11 класів. Термін навчання – 2р.10міс.

Базова освіта 9 класів. Термін навчання – 3р.10міс.

 1. Який фах я отримаю після закінчення навчання в коледжі?

Кваліфікаційна характеристика – молодший спеціаліст технік-електрик.

2.Де я зможу продовжити навчання?

–  Чернівецький національний університет;

–  Львівська політехніка;

–  Харківський політехнічний університет (Чернівецький філіал);

–  Одеський національний політехнічний університет.

3. Де я зможу працювати після завершення навчання?

–  Обленерго, районні електромережі;

–  Підприємства будівельних матеріалів;

–  Хлібокомбінати;

–  ПАТ «Розма», ПАТ «Трембіта», ПАТ Імпульс», ПАТ «Олійно-жировий комбінат».

4 .Які фахові дисципліни я вивчатиму?

Електропостачання підприємств і цивільних споруд;

–  Електроустаткування підприємств і цивільних споруд;

–  Системи керування електроприводом;

–  Монтаж, налагодження електроустаткування