Cтудентська конференція

11 травня 2020 відбулася у віртуальному просторі студентська науково- практична конференція за результатами науково-дослідницької діяльності студентів. З цікавістю студенти слухали виступи «Бізнес-план соляної кімнати» (Савка К., Кошурба В., (гр. БС-31) Денисенко А. (ВП-31)); «Сучасна організація нагляду та регулювання діяльності банків» (Ткачук Х. (гр.БС-31)), «Інтернет-банкінг» (Богуцький О. (гр.БС-31)).

Учасники продемонстрували ґрунтовні знання з обраних проблем дослідження, вдало поєднуючи навчальну, наукову та інноваційну діяльність. Студенти зуміли розкрити високий науковий потенціал, про що свідчить різноаспектність досліджень, якість підготовки доповідей, творчий підхід та власна позиція щодо розкриття обраної теми роботи.