Дистанційне навчання

c-dist

Шановні студенти ДВНЗ Чернівецького індустріального коледжу!

До вашого відома з грудня 2014 року запущений ресурс дистанційного навчання.

У вересні 2019 року ресурс був перенесено на новий та більш сучасний рушій moodle.

Діяльність дистанційного навчання передбачає організацію навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій та трансляцію в режимі відеоконференцій, навчальних, виховних та інших заходів.

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального матеріалу та спілкування безпосередньо за місцем перебування студентів.

Ресурс знаходиться за адресою: dn.chic.cv.ua

Викладачам!

Відео-інструкція по додаванню інформації на сайт.

Відео-інструкція по зарахуванню студентів на курс.

Організація дистанційного навчання в коледжі передбачає здійснення взаємодії між учасниками освітнього процесу як асинхронно, так і синхронно в часі.

Організація дистанційного навчання, проведення заходів поточного і проміжного контролю та семестрових екзаменів у тестовій та у будь якій іншій формі визначеній цикловою комісією для здобувачів освіти здійснюється в автоматизованих системах управління навчанням (Learning Management System) – платформах Moodle , Google Meet, Google Forms. Проведення семестрових екзаменів в усній формі, захисту курсових робіт (проєктів), захисту практики, атестаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт здійснюється через сервіс відеоконференцій Google Meet та в автоматизованих системах управління навчанням (Learning Management System) – платформах Moodle (https:/dn.chic.cv.ua) (домен у Google Suite for Education: idguonline.net).

Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може здійснюватися також через електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та ін.), відеоконференції (ZOOM, Skype, Google Meet та ін.), форуми, чати тощо.

Контрольні заходи освітнього процесу із застосуванням дистанційних технологій навчання повинні відповідати таким вимогам:

  • авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів організації дистанційного навчання;
  • можливість визначення часу початку і завершення доступу, тривалості виконання завдань;
  • об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з активним використанням автоматизованих засобів оцінювання знань;
  • варіативність формування завдань контрольних заходів із використанням алгоритмів випадкового вибору запитань.

Організацію атестації здобувачів освіти, проведення усних екзаменів та екзаменів в тестовій та будь-якій іншій формі з дисциплін, які не були забезпечені через системи LMS через об’єктивні причини, можна використовувати засоби мобільного зв’язку.

Тимчасове положення щодо організації роботи у ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж” в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) – ПЕРЕГЛЯНУТИ

Положення про дистанційне навчання у ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж” – ПЕРЕГЛЯНУТИ

Тимчасове положення про організацію семестрового контролю та атестацію здобувачів фахової передвищої освіти, порядок проведення атестації здобувачів із застосуванням дистанційних технологій навчання у ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж” – ПЕРЕГЛЯНУТИ

Розклад занять до дистанційного навчання за 2023-2024р. на II семестр можна переглянути за посиланням.

Розклад навантажень викладачів для дистанційного навчання на II семестр можна переглянути за посиланням.