Духовне життя суспільства

Життя як великий простір, неосяжна таємниця завжди будувалося напевних цінностях. І сучасне молоде покоління має свої ідеали, свої вподобання. Оскільки головною особливістю сучасності є абсолютизація поняття «свобода».  На даному етапі розвитку нашої держави пріоритетним напрямком виховання є формування у молодих людей гуманізму, дружелюбності, взаємодопомоги, патріотизму та інших цінностей. Недаремно говорять – якщо хочеш дізнатися майбутнє суспільства, то подивись на його молоде покоління.

В коледжі  Козуб Я.В.  проведено виховні бесідина тему «Духовне життя суспільства». Метою якої  є формування основ етичної культури молоді, морально-етичних норм і цінностей, переконань та ідеалів, естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення студентів, розширення їх світогляду, розвиток пізнавальних інтересів.

Під час бесіди обговорювалися питання:

  • Що означає бути духовно багатою людиною?
  • Яке воно, духовне багатство?
  • До чого веде духовна бідність?
  • Яке значення для людини має духовне життя.

Сутність моральних цінностей не змінювалася від Конфуція до наших часів, лише відношення до них змінювалося та їх реалізація в житті.

Морально-етична позиція молоді – це особиста характеристика, що відображає оцінно-ціннісне ставлення особистості до себе, інших людей, оточення; вона є регулятором поведінки особистості в усіх сферах суспільного життя та впливає на якість виконання соціальних ролей.Саме вона стає головним критерієм вибору шляху розвитку для людини.