Дистанційне навчання в закладах фахової передвищої освіти: досягнення та проблеми

25 червня 2020 року за ініціативи Всеукраїнської спілки голів обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти на базі ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»  відбулася  нарада-семінар. Проведено секційне онлайн-засідання «Дистанційне навчання: досягнення та проблеми» (І етап) в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти».

Метою проведення наради-семінару було узагальнення досвіду  впровадження інноваційних технологій викладання циклу філологічних дисциплін у закладах фахової передвищої освіти; конструктивний обмін думками щодо можливостей оптимізації традиційних та новітніх форм організації навчального процесу, його діджиталізації за умов дистанційного навчання. Участь в обговоренні нагальних освітянських проблем узяли  провідні фахівці галузі, які представляли 21 регіон України; організатори заходу – ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Всеукраїнська Спілка,  Харківський державний автотранспортний коледж.

Сучасний світ змінився – і перед викладачами постали нові проблеми: як викладати на відстані, як допомогти студентам здобути якісні  знання. На думку викладачів, саме Всеукраїнська спілка консолідує викладачів України, спонукає обмінюватися кращим досвідом. І хоча в епоху Інтернету все можна знайти у Ґуґлі,  кожен викладач має своє розуміння  тієї чи іншої проблеми, можливих шляхів її розв’язання.

Розпочала конференцію  Антонюк Т.М., голова Всеукраїнської спілки, заслужений працівник освіти України, викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», співголова оргкомітету, звернувши особливу увагу на важливість проблеми використання ІТ-технологій в навчальному процесі, необхідність проведення стаціонарного та дистанційного навчання з урахуванням новітніх вимог до його організації, спонукавши учасників наради до проблемного обміну думками. Голова Всеукраїнської спілки зауважила, що сучасний підхід до організації дистанційного навчання дав можливість викладачам філологічних дисциплін не тільки  ознайомитись із новими комп’ютеризованими формами роботи, а й реалізувати їх практично з метою покращення якості й ефективності навчання. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: і викладачів, і студентів. Організувати його якісно,  з використанням цифрових технологій,  мотивувати майбутніх молодших спеціалістів вирішувати не тільки методичні, а й  технічні проблеми виявилось зовсім не просто. Але викладачі філологічних дисциплін усіх регіонів України змогли подолати труднощі й вивести процес викладання філологічних дисциплін на вищий організаційний рівень.

Кращим досвідом  використання різних форм онлайн-технологій у дистанційному навчанні  поділились  учасники онлайн-наради, а саме:

Безпалько О.М., викладач філологічних дисциплін Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Олександра Барвінського Тернопільської області («Про переваги та можливості дистанційного навчання»); Петрушенко О.І., методист Чортківського державного медичного коледжу Тернопільської області («Про можливості використання платформи Moodle в організації дистанційного навчання»); Ольховська В. В., викладач філологічних дисциплін Механіко-технологічного коледжу ОНАХТ («Переваги застосування інноваційних технологій у процесі викладання  української мови та літератури»); Демченко Н.Д., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання  Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» («Досвід  організації поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій»); Гейдел А.М., викладач кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання  Комунального  закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» («Про використання інструментів на платформі  ZOOM для організації занять з української мови та літератури»); Кондратенко С. І., викладач філологічних дисциплін Дніпровського педагогічного коледжу комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» («Особливості впровадження прийомів критичного мислення у викладання філологічних дисциплін»); Шабанова  Т.В., голова обласного методичного об’єднання викладачів української мови та літератури Херсонської області, викладач-методист Бериславського педагогічного коледжу імені В. Ф. Беньковського Херсонського державного університету  («Іспит онлайн: практичні поради»); Ілючек С.І., голова ОМО Кіровоградської області, викладач-методист Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ («Важливі аспекти етико-психологічних особливостей проведення дистанційних занять»); Дюкар К. В., голова ОМО Харківської області, кандидат філологічних наук, викладач Харківського державного автотранспортного коледжу («Використання смарт-технологій для формування комунікативних компетентностей у межах студентоорієнтованого підходу під час вивчення дисциплін філологічного циклу»); Зелінська О. М., голова  ОМО Рівненської області, викладач-методист Технічного коледжу НУВГП («Звернення студентів Рівненщини до філологів України») та інші.

Виступи  викликали зацікавленість, жваве обговорення, бажання продовження спілкування поза межами наради – у своїх педагогічних колективах. А вислів Івана Франка «Semper tiro – завжди учень!», який був обраний своєрідним гаслом заходу, звучав особливо актуально; адже дистанційне навчання є орієнтованим на впровадження в навчальний процес принципово нових моделей навчання, що передбачають проведення конференцій, самостійну роботу студентів з інформаційними полями з різних банків знань, проєктні роботи, тренінги й інші види діяльності з комп’ютерними технологіями.          
Переконані, що матеріали наради-семінару будуть сприйняті викладачами філологічних дисциплін як можливість узагальнити кращий досвід організації дистанційного навчання в тому чи іншому закладі освіти, а головне – спонукатимуть педагогів до опанування новими технологіями як стаціонарного, так і дистанційного навчання.