ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст освітньо-професійної програми Маркетинг спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж»

Ознайомитись з експертними висновками можна за Посиланням нижче