Висновки експертної комісії за підсумками акредитаційної експертизи освітньої діяльності закладу вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» з підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

Ознайомитись з експертними висновками можна за Посиланням нижче