Eкзамен з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням »

    13 червня 2020 року відбувся екзамен з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням » у групі ТД-21 спеціальності 242 «Туризм»,  викладачі Столяр Н.В. та Вергілес Л.О..Запрошені на екзамен заступник директора з навчальної роботи Васкан А.В. та методист коледжу Тирон І.І.. Екзамен проведено за допомогою сервісу Google Meet і програми для опитування Google Forms.