Фінанси, банківська справа та страхування

В сучасних умовах господарювання фінансові чинники перетворюються у важливі важелі за допомогою яких проходить регулювання економічних процесів у суспільстві. Специфіка дії цих важелів проявляється у грошовій формі через забезпечення господарської діяльності фінансовими ресурсами, а також через функціонування відповідних фінансово-розрахункових відносин, які охоплюють розподіл фінансових результатів господарської діяльності, взаємовідносини з різноманітними ланками фінансово-бюджетної, банківської та кредитної системи, розрахунки з постачальниками і підрядчиками, розрахунки з оплати праці і т.д. Тому фінансовий механізм має важливе значення в створенні високорозвинутого виробництва

Спеціаліст з фінансів призначений для роботи на підприємствах різних форм власності та видів діяльності, у фінансових установах: біржах, фондових та кредитних ринках, банках, податковій адміністрації, Державному казначействі, фондах, органах виконавчої влади.

Фахівці з даної спеціальності вирішують наступні задачі:

–  організація фінансування поточної діяльності підприємств;

–  обґрунтування інвестиційної діяльності підприємств та прогнозування економічних наслідків інвестиційних рішень;

–  здійснення фінансового контролю за відносинами підприємства з комерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення розрахунково-касового обслуговування, отримання кредитів;

–  проведення страхових операцій, визначення страхової суми з урахуванням особливостей конкретного об’єкта, визначення сум страхового відшкодування та страхових збитків;

–  обґрунтування доцільності та розрахунок ефективності випуску цінних паперів, проведення діяльності щодо управління портфелем цінних паперів підприємства;

–  здійснення брокерської (маклерської), а також дилерської діяльності на ринку цінних паперів, управління процесами біржових оборотів, реалізація цивільно-правових угод щодо цінних паперів;

– здійснення фінансового обліку виробничих і невиробничих фондів; проведення обліку усіх платників податків  та інформування, консультування та допомога їм у здійсненні податкового планування;

– проведення синтетичного та аналітичного обліку виконання бюджету, облік доходів і видатків бюджету, складання бюджетної звітності;

– здійснення аналізу показників фінансових результатів і рентабельності діяльності підприємства, діагностика фінансового стану підприємства;

– забезпечення контрольної функції щодо використання бюджетних коштів,  сплати податків і платежів; виявлення резервів оптимізації видатків бюджетних установ.