Гуманітарний аспект підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасних процесів реформування освіти в Україні

24 січня 2019 року на базі Коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів української філології, яке стало творчим методичним експериментом і початком успішної співпраці фахівців різних за напрямком видів діяльності, проте об’єднаних спільною метою – комплексного вивчення актуальних питань професійної підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасного реформування освіти в гуманітарній сфері: українська та іноземна філологія, історія, філософія, психологія тощо.  

Метою проведення методичного об’єднання є обмін досвідом щодо впровадження новітніх форм і методів в освітньому процесі та науково-дослідній діяльності, аналіз змісту і методики науково-пошукової роботи з української філології та шляхів розвитку  компетентностей, встановлення зв’язків між теоретичною підготовкою студентів та формуванням експериментальних, дослідницьких умінь і навичок у професійній практичній діяльності.

З вітальним словом до учасників засідання звернулися заступник директора з навчально-методичної  роботи коледжу — Дерев’янчук М. Я. та методист Ради директорів — Семенюк М.С.

У межах засідання була проведена Науково-практична конференція «Гуманітарний аспект підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасних процесів реформування освіти в Україні», організатором якої стала Циклова комісія філологічних дисциплін Коледжу ЧНУ ім. Ю. Федьковича та обласне методичне об’єднання.

Учасники конференції представляли провідні ВНЗ та установи, зокрема: Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, ЧНУ імені Ю.Федьковича, ПВНЗ«Буковинський університет», Буковинський державний медичний університет, «Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника», Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, Чернігівський національний технологічний університет, Чернівецький індустріальний коледж, Коледж ЧНУ ім.Ю.Федьковича, Криворізький коледж економіки та управління Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана., Київський коледж комп?ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету, Полтавський кооперативний коледж та інші . (Всього 18 закладів освіти). На секційних засіданнях конференції були представлені доповіді 3 докторів наук, д.філол.н. Кульбабської О.В., д.філол.н. О.С.Деркачової, д.філол.н. Ленської С.В, 12 кандидатів наук, 2 аспірантів, 12 викладачів-методистів та ін.

Присутні з цікавістю заслухали та одностайно схвалили «Звіт про роботу обласного методичного об`єднання викладачів української філології закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста Чернівецької області за 2018р.» та «Звіт про роботу Всеукраїнської спілки» голови ОМО, представлений головою спілки та методоб`єднання  заслуженим працівником освіти, викладачем-методистом Чернівецького індустріального коледжу Антонюк Т.М. У своїй доповіді голова методичного об’єднання  визначила найважливіші напрями та особливості реалізації мовно-літературної освіти в контексті підготовки до ЗНО.

Кульбабська О.В., д.філол.н., професор, завідувач кафедри сучасної української мови ЧНУ імені Юрія Федьковича, проаналізувала зміст і якість тестових завдань із синтаксису, які виносилися на ЗНО у попередні роки, надала викладачам методичні  рекомендації щодо вдосконалення знань студентів.

Мороз Т.В.,  к. філол. н., старший викладач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін ІППО, зупинилась на питаннях формування предметних компетентностей з української мови під час підготовки до ЗНО.

Неабиякий інтерес присутніх викликавмайстер-клас щодо якісної підготовки студентів до написання власного висловлення, проведений Юзефович М.Г., викладачем-методистом Чернівецького коледжу дизайну та економіки.

У межах засідання ОМО презентовані „Методичні рекомендації щодо підготовки студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, до складання ЗНО” (укладачі Антонюк Т.Т., Кабаненко А.М., рецензенти Кульбабська О.В. (Чернівці), Скляренко З.В. (Запоріжжя), Шабанова Т.В. (Херсон),  Хомула А.М.(Кривий Ріг), Юзефович М.Г.(Чернівці), Стрижаковська О.С. (Чернівці)).

На конференції розглянуті напрями сучасної філологічної науки та гуманітарні аспекти з урахуванням новітніх парадигм наукового пошуку в межах визначеної проблематики.

Використання інтернет-ресурсів під час навчання англійської мови розглянула у доповіді викладач Чернівецького індустріального коледжу Столяр Н.В.

Про виховання толерантності  у студентському середовищі наголосила у своїй доповіді викладач спецдисциплін Чернівецького індустріального коледжу —  Федько І.В.

Актуальними були поради практичного психолога ЧКЕПК Оробець Н.Ф. щодо подолання кризових ситуацій в освітньому середовищі.

Під час засідання також відбулася презентація підручника „8 есеїв про українську мову” 1 ч., „7 есеїв про українську мову” 2 ч. д.філол.н., професора  О.С.Деркачової («Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника»), та навчального посібника для коледжів «New Horizons» викладача-методиста Добровольської Н.Д., схваленого Міністерством освіти і науки України 03.01.2019р.

Заслухавши і обговоривши широке коло питань з проблем професійної підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасного реформування освіти в гуманітарній сфері, було прийнято ухвалу наради. Зокрема, вважати роботу  ОМО викладачів української філології закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста — задовільною, проведеною на високому науковому та навчально-методичному рівні.

 Результатом роботи науково-практичної конференції став збірник наукових студій та робіт науково-методичного характеру (41 публікація)Гуманітарний аспект підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасних процесів реформування освіти в Україні. Матеріали науково-практичної конференції,            м. Чернівці. 24 січня. – Чернівці: Технодрук, 2019. – 258 с.