Індикативна вартість навчання

Код ЄДРПОУ надавача освітніх послуг Назва надавача освітніх послуг Розрахована величина індикативної собівартості
00284055 ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» 17732