Інформація про Міжрегіональну нараду

7-9 лютого 2018 року на теренах Прикарпаття відбулась Міжрегіональна нарада викладачів української філології вищих навчальних закладів, що забезпечують підготовку молодших спеціалістів, в рамках якої було проведено науково-практичну конференцію на тему: «Сучасні аспекти компетентнісного підходу у викладанні дисциплін української філології та їх реалізація в умовах реформування освіти».

Гостей із Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької та Чернівецької областей приймав КВНЗ «Коломийський педагогічний коледж  Івано-Франківської  обласної ради».

В роботі  Міжрегіональної наради взяли участь представники Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Івано-Франківської обласної ради, голова Ради директорів навчальних закладів Івано-Франківської області, голови обласних та регіональних методичних об’єднань викладачів української філології, провідні філологи Західного регіону  та науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Учасники наради – представники філологічної спільноти вищих навчальних закладів України –  голови обласних та регіональних методичних об’єднань, науковці Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника, обговоривши актуальні аспекти компетентнісного підходу до вивчення філологічних дисциплін та їх реалізацію в умовах реформування освіти, визначили найважливіші напрями викладання дисциплін української філології  у вищих навчальних закладах з метою формування інтелектуально розвиненої, морально досконалої,  національно-свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, відзначається активною громадянською позицією, готовністю до подальшого професійно орієнтованого навчання, спроможна самостійно визначати цілі самонавчання, самовиховання й саморозвитку та дієво їх реалізувати.

Учасники наради заслухали та обговорили цікаві доповіді за тематикою наради. Особливого значення набули  виступи за актуальною тематикою д.філ.н., професора Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, члена Національної спілки письменників України Деркачової О.С. «Формування громадянської компетентності на матеріалах сучасної української поезії», викладача Білгород-Дністровського педагогічного училища Шиманської Г.М. «Формування професійної компетентності випускника педагогічного коледжу в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», викладача-методиста ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» Антонюк Т.М. та к.філ.н., викладача-методиста Чернівецького медичного коледжу БДМУ Стрижаковської О.С. «Компетентісний підхід до вивчення української філології як провідний засіб успішного особистісного і професійного становлення майбутнього фахівця».

У виступах висвітлювалася роль компетентнісного підходу для досягнення поставленої мети. Відзначалося, що суспільство потребує фахівця зі сформованим творчим проектно-конструктивним особистісним досвідом, позитивними духовними, моральними і культурними цінностями. Підкреслювалося, що формування особистості цілком залежить від вивчення рідної мови, оскільки мова є універсальним засобом пізнання світу та однією з головних ознак нації. Наголошувалось, що в умовах реформування освіти важливо формувати професійну, акмеологічну, громадянську компетентності, розвивати вміння працювати з різними видами інформації, здійснювати  пошуково-дослідницьку діяльність. Значна увага була приділена проблемі формування професійної компетентності випускника педагогічного  коледжу в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

Учасники наради дійшли висновку, що впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес вищої школи є перспективним і потребує подальшого вивчення з метою виявлення нових недосліджених аспектів. Визначили, що важливим є на даному етапі застосування новим педагогічних технологій  з метою успішної реалізації компетентнісного потенціалу предметів української філології.

Окрім цього, представники  філологічної спільноти розглянули психологічні аспекти роботи зі студентами, рекомендації для організації їх самонавчання та самооцінки і підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

На нараді затвердили методичні рекомендації щодо підготовки до складання державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів (укладачі Т.М.Антонюк, А.М.Кабаненко. О.С.Стрижаковська).

Учасники наради, обговоривши актуальні аспекти компетентнісного підходу до вивчення філологічних дисциплін та їх реалізацію в умовах реформування освіти, визначили найважливіші напрями викладання дисциплін української філології  у вищих навчальних закладах з метою формування інтелектуально розвиненої, морально досконалої,  національно-свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, відзначається активною громадянською позицією, готовністю до подальшого професійно орієнтованого навчання, спроможна самостійно визначати цілі самонавчання, самовиховання й саморозвитку та дієво їх реалізувати.

Робота представників філологічної спільноти вищих навчальних закладів України  була змістовною і плідною.