Компоненти успішного розвитку інклюзивної освіти в Україні

23 червня 2022року за підтримки  Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та за ініціативи Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, Департаментів освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної державної адміністрації, Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Рівненської області, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,  ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП», Чернівецького індустріального фахового коледжу, Вінницького соціально-економічного інституту ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Освітньої платформи «Соціальна перспектива»  відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти»  (тематика другого дня: «З досвіду реалізації інклюзивного навчання: від теорії – до практики. Інклюзивне освітнє середовище та доступність в освітньому процесі»).

Мета конференції − формування базових знань про особливості організації інклюзивного освітнього простору та навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах вищої та фахової  передвищої освіти.

У конференції взяли участь 150 освітян з багатьох регіонів України – науковці, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, учителі, дослідники  галузі освітніх наук.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Юрій САФОНОВ – заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор економічних наук, професор, який  так образно-влучно назвав педагогів героями освіти, бо на освітянській передовій сьогодні  саме вони відстоюють право молоді на навчання та професійне майбутнє.

Побажання плідної результативної роботи, конструктивної фахової дискусії  висловив Микола ХОМЕНКО, заступник директора ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», акцентуючи увагу на необхідності розробки та впровадження нових освітніх стандартів, професійних програм. Віталій ПРОЦЮК, методист Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Рівненської області, наголосив на актуальності проблеми інклюзивного навчання в реаліях сьогодення.  Про важливість проведення освітянського форуму у своєму виступі говорив Василь ЧЕРНІВЧАН − директор ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж». Також перед учасниками конференції виступила Тетяна АНТОНЮК − голова Всеукраїнської спілки голів обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, заслужений працівник освіти, викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», яка  ґрунтовно проаналізувала діяльність Спілки за 15 років, визначила пріоритетні напрями роботи на майбутнє; зокрема зазначила, що  кожний навчальний заклад за умов воєнного стану змінив стиль роботи, визначаючи навчально-виховну діяльність  освітянським фронтом; виявила переконання, що наукова дискусія та практичний тренінг сприятимуть глибшому ознайомленню з кращим досвідом організації сучасного навчально-виховного процесу в закладах вищої та фахової передвищої освіти.   

Олена ЗЕЛІНСЬКА , член Всеукраїнської спілки голів методичних об’єднань, голова Рівненського обласного методичного об’єднання викладачів української філології, викладач-методист ВСП «Рівненський технічних фаховий коледж НУВГП»,  ознайомила присутніх з планом  роботи пленарного засідання, побажала учасникам конференції творчої співпраці.

Ганна ДАВИДЕНКО, д.пед.н., професор, директор Вінницького соціально-економічного інституту та проректор з наукової діяльності ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», ознайомила присутніх з дослідженнями в галузі інклюзії, особливостями відображення проблеми  в сучасних освітніх програмах, що реалізуються у Вінницькому соціально-економічному інституті, який має багаторічний досвід упровадження інклюзивного навчання на основі гуманізації навчального процесу, захисту прав на здобуття освіти кожного громадянина.

Під час пленарного засідання  із змістовними, актульними доповідями виступили:  Вікторія НАЙЧУК − к.псих.н., декан соціально-економічного факультету Вінницького соціально-економічного інституту ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» («Сучасні інформаційні технології та доступність освітнього онлайн-середовища в закладі фахової передвищої освіти»);  Ірина САРАНЧА − к.пед.наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, голова ВГО «Паросток» («Психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану»); Світлана ІЛІНІЧ − к.філ.н., заступник голови ради ГО «Соціальна перспектива» («Інклюзивні освітні технології під час вивчення філологічних дисциплін у закладах вищої та фахової передвищої освіти»).

У рамках засідання відбувся практичний тренінг «Інклюзивне освітнє середовище та доступність в освітньому процесі», який провела  Олена ОМЕЛЬЧЕНКО − начальник відділу науки, міжнародної діяльності та інклюзивної освіти Вінницького соціально-економічного інституту «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Науково-практична конференція проходила в  атмосфері науково-творчої співпраці та засвідчила, що впровадження інклюзивної освіти є найефективнішим способом боротьби з дискримінаційними поглядами, передумовою створення сприятливої атмосфери в суспільстві, а застосування необхідних компонентів для успішної її реалізації зробить навчальний процес максимально сучасним та ефективним.   

Узагальнені матеріали конференції рекомендовані до вивчення й поширення в закладах вищої та фахової передвищої освіти з метою реалізації кращого досвіду організації навчально-виховного процесу.