КОНФЕРЕНЦІЯ

23 березня 2017 року, в рамках тижня циклової (предметної) комісії  загальноосвітніх дисциплін (викладачі – Матвєєв В.В., Човік С.В.), спільно із викладачами комісії фінансів, банківської справи та страхування (Медведєвою О.В., Смірновою Л.М.) в Коледжі проведена конференція «ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НУМІЗМАТИКИ ТА БОНІСТИКИ УКРАЇНИ».

Історична секція конференції передбачала популяризацію вітчизняної історії, її об’єктивне, правдиве, критичне і в той же час неупереджене висвітлення; демонстрацію результатів досліджень в сфері допоміжних історичних дисциплін (нумізматики, боністики); а економічна секція – передбачала аналіз економічного аспекту розвитку грошової системи України, її особливостей та перспектив розвитку.

Запропоновані теми та представлені дослідження студентів надали можливість не тільки продемонструвати проектну діяльність студентів Коледжу, але і здійснити обмін науковими результатами і досвідом роботи.

Активну участь в роботі конференції прийняли участь студенти: Стенчак В.Я., Жур К.М., Лазаренко А.В., Божек Н.В., Зубрин Б.Р., Собко Н.О., Демянюк К.І., Галечук В.В.