Маркетинг

Чим більш цивілізованим є ринок, тим більшим є попит на його справжніх знавців. Адже для того, щоб утриматись на сучасному ринку, необхідно, без сумніву, володіти великим обсягом знань та навичок, що дозволяють безпомилково та професійно оцінювати ринок, можливості свого підприємства, вміти раціонально організовувати рух товарної продукції, її реалізацію, застосовувати фінансові методи стимулювання збуту.
Спеціаліст маркетингової діяльності — це досвідчений фахівець-дослідник ринку, здатний розробляти та здійснювати програми ефективної діяльності підприємства, який вміє оперативно та дієво реагувати на швидкі зміни на сучасному ринку товарів та послуг в умовах конкурентної боротьби.
Маркетолог знає як:

  • аналізувати ринок, оцінювати конкурентоспроможність підприємства, вибирати цільові сегменти, ухвалювати рішення щодо формування ринкової стратегії підприємства;
  • вибирати методи ціноутворення, встановлювати ціни на продукцію підприємства, визначати системи знижок, оцінювати попит на товари, послуги підприємства;
  • розробляти нову або модифікувати вже існуючу продукцію, формувати оптимальні асортименти продукції підприємства,що відповідає ринковим вимогам;
  • вибирати засоби маркетингових комунікацій, планувати бюджет маркетингових комунікацій, оцінювати ефективність комунікаційної кампанії;
  • управляти каналами розподілу: планувати довжину каналу розподілу і його широту, ухвалювати рішення щодо типів посередників, мотивації учасників каналу, організовувати й контролювати роботу учасників каналу.

Серед основних дисциплін, які вивчатимуть студенти, перш за все, слід визначити предмети професійної підготовки, які мають формувати майбутнього фахівця. Серед них: маркетинг, товарознавство, маркетингова цінова політика, маркетингова товарна політика, міжнародний маркетинг, інфраструктура товарного ринку, промисловий маркетинг, логістика, маркетингові дослідження, регіональний маркетинг тощо. Також студенти опановуватимуть обов’язковий цикл дисциплін природничо-наукової та загально-економічної підготовки. Це: політична економія, менеджмент, математика для економістів, статистика, фінанси, страхування, бухгалтерський облік, міжнародна економіка, господарське законодавство.