Міжрегіональна нарада-тренінг викладачів української філології

Слобожанська земля приймає філологів України
(додатки та фото нижче,читайте далі)

Відповідно до плану роботи Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, затвердженого Міністерством освіти і науки України, за підтримки Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, 1-3 лютого 2017 року на базі Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради відбулася Міжрегіональна нарада-тренінг викладачів української філології «Оптимізація мотиваційних складників та формування ключових предметних компетентностей на заняттях у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації як чинники вдосконалення підготовки сучасних фахівців».

Нараду відкрила Тетяна Антонюк – голова Спілки. З вітанням до учасників звернулися: Галина Пономарьова – ректор Харківської гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, Володимир Ігнатьєв – заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління освіти і науки. Вітання учасникам наради передав Віталій Кононенко – доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У роботі Міжрегіональної наради-тренінгу понад 80 викладачів (голови обласних та регіональних методичних об’єднань викладачів української філології вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, науковці, провідні фахівці галузі) з різних регіонів України репрезентували методичні розробки, обмінялися досвідом роботи та взяли участь у психологічних

тренінгах «Вплив саморозвитку педагогів на формування мотивації навчання у студентів» та «Чи отримую я стільки уваги, наскільки заслуговую?». Тренінги стали справжнім «мозковим штурмом», а учасники отримали можливість використовувати їх елементи в подальшій освітній діяльності з метою підвищення рівня самооцінки й самоповаги. Також вони сприяли розвитку педагогічної компетенції та прагненню до особистісного і професійного зростання.

Зацікавлення та жваве обговорення викликали доповіді: Олени Маленко, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, про мовні реалії сьогодення в аспекті професійної компетенції словесника; Тетяни Антонюк, голови Спілки, викладача-методиста ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», про формування професійної компетентності та мовної культури студентів засобами впровадження інноваційних технологій навчання; застосування інтерактивних форм і методів роботи, вітагенних технологій на заняттях із філологічних дисциплін; Ольги Божко, головного спеціаліста відділу педагогічної та післядипломної освіти Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, яка презентувала концепцію розвитку сучасної освіти відповідно до потреб вітчизняної економіки та інтеграції України в європейський економічний і культурний простір; Наталі Демченко, голови регіонального методичного об’єднання викладачів української філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону, кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української та російської філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, про особливості формування мотивації до навчання студентів педагогічних навчальних закладів; Анатолія Біди, голови Харківського обласного методичного об’єднання, викладача-методиста Харківського державного автотранспортного коледжу, який відзначив, що робота об’єднання є своєрідним оберегом у Харківському межовому регіоні; Мирослави

Семенової, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри педагогіки та психології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, яка надала порівняльну характеристику освітнього процесу в Польщі, Фінляндії, Великобританії, Японії, – та інших учасників.

Із цікавістю викладачі різних регіонів України оглянули навчально-методичне забезпечення філологічних та спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах міста.

Учасники наради прийняли ухвалу щодо основних напрямів роботи викладачів української філології в умовах реформування освіти України: створення в навчальних закладах сучасного навчально-методичного забезпечення викладання спеціальних дисциплін українською мовою з урахуванням новітніх інноваційних особистісно орієнтованих технологій навчання (інтерактивні, проблемні, нетрадиційні, мультимедійні); формування мотиваційної сфери компетентного фахівця; обговорення оновлених навчальних програм філологічних дисциплін старшої школи та їх відображення в контексті інтеграції до вищої освіти; активізація роботи щодо підвищення рівня володіння державною мовою педагогічними працівниками у регіонах; забезпечення якості оволодіння культурою фахового мовлення студентів; сприяння популяризації національної культури у студентському та педагогічному середовищі через запровадження спецкурсів, дискусійних клубів, творчих майстерень.

Для учасників наради в Харківській гуманітарно-педагогічний академії та Харківському вищому коледжі мистецтв було підготовлено культурну програму: літературно-музичні композиції «Я загину, – та довго між вами гомонітиме пісня моя!..», «Поезія, окрилена любов’ю» та концерт «Із Україною в серці».

Міжрегіональна нарада стала важливим майданчиком висвітлення актуальних питань особливостей мотиваційної діяльності в царині вивчення української філології.

Додаток 1

 

_IGP0538 (1) _IGP0850 _IGP0906 _IGP1039 _IGP1041