Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кваліфікаційна характеристика є державним нормативним документом, який визначає:

Професійне призначення і сфери використання молодшого спеціаліста.

Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста у вигляді системи професійних соціально-професійних занять з визначенням рівня сформованості умінь по їх вирішенню.

Відповідальність за якість підготовки фахівців. Кваліфікаційна характеристика призначена для органів управління вищою школою і навчальних закладів, які ведуть підготовку молодших спеціалістів даного профілю для міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій, де використовуються випускники вузів того ж профілю.

Професійне призначення молодшого спеціаліста

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності на монтажу, наладці, експлуатації, ремонту і випробуванню електроустаткування та автоматизації промислових установ та технологічних комплексів, а також проектуванню, конструювання електроустаткування та автоматизації промислових установ і технологічних комплексів.

Молодший спеціаліст призначений для роботи в підрозділах проектно-конструкторських інститутів, науково-дослідних організаціях, на підприємствах і організаціях промислового господарства на первинній посаді техніка – проектувальника, техніка – електрика.

Згідно із відповідним стажем роботи може займати посади бригадира, майстра, виконроба, начальника монтажної, налагоджувальної та виробничої дільниці, техніка по налагоджуванню і випробуванню, а також на посадах, які зміщаються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста

Соціальна спрямованість діяльності молодшого спеціаліста творчої, професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, уміти самостійно добувати нові знання, контролювати та корегувати зроблене.

Молодший спеціаліст повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов.

Повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

Випускники спеціальності 5.05070104 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, які в результаті навчання отримали оцінки “4” і “5” мають можливість продовжити навчання в Чернівецькому національному університеті чи в Національному університеті “Львівська політехніка”. Випускники поступають на ІІІ-й курс вищеназваних учбових закладів без випробувальних іспитів.

Сфери використання молодших спеціалістів за складом діяльності:

1.      Проектування електроустаткування і розробка систем автоматизації технік – проектувальник промислових установ і технологічних комплексів  (технік – конструктор, технік – проектувальник).

2.      Технологічне, розрахункове і організаційне забезпечення монтажу електроустаткування. (технік з монтажу).

3.      Експериментальне, розрахункове та організаційне забезпечення пусконалагоджувальних робіт в електроустановках (технік – наладчик).

4.      Розрахункове, організаційне забезпечення експлуатації електроустаткування. (технік з експлуатації).

5.      Організація монтажних робіт і експлуатація електроустаткування, організація праці персоналу (технік-організатор виробництва).

6.      Розрахункове та організаційне забезпечення ремонту електроустаткування (технік з ремонту).

Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності забезпечують необхідні умови для використання молодших спеціалістів у повній відповідності до одержаної ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності.