Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Мережа державних, приватних, акціонерних та інших по формах власності підприємств, установ, організацій та фірм Чернівецької області та Західного регіону України потребує підготовки молодших спеціалістів для професійної діяльності по забезпеченню експлуатації засобів і систем автоматизованого технологічного виробництва, для роботи в науково-дослідних і проектних інститутах, проектно-конструкторських бюро та для подальшого навчання в системі вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр).

Коледж готує молодших спеціалістів техніків-електромеханіків для роботи в галузях будівельних матеріалів, верстатній, машинобудівній, хімічній, легкій, харчовій, металургійній та інших, на первинних посадах молодшого спеціаліста – електромеханіка, техніка – метролога, оператора електронно – обчислювальних машин, також на посадах, які займаються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових галузевих та інших номенклатурних посад.

В Чернівецькій області та Західному регіоні України багато молодих людей бажають здобути знання на денній та заочній формі навчання для здійснення вище згаданої діяльності.

Коледж проводить підготовку спеціалістів електромеханіків з 1970 року.

Кращі випускники спеціальності 5.05020201 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за результатами співбесіди зараховуються на 3-й курс фізичного факультету Чернівецького Національний університету і до університету “Львівська політехніка”.

Кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста-електромеханіка з спеціальності 5.05020201 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Молодший спеціаліст-електромеханік підготовлений для професійної діяльності може:

-забезпечувати експлуатацію засобів і систем автоматичного технологічного виробництва на підприємствах, які мають автоматизовані системи управління,

-науково-дослідних проектних інститутах,

-проектно-конструкторських бюро та для подальшого навчання в системі вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр).

Молодший спеціаліст призначається для роботи в галузях промисловості будівельних матеріалів, машинобудівний, хімічний, легкій, металургійній та інших, на первинних посадах молодшого спеціаліста-електротехніка, техніка з метрології, оператора електронно-обчислювальних машин, а також на посадах, які заміщаються молодшими спеціалістами відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчості, професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, уміти самостійно добувати необхідну інформацію і знання, критично оцінювати свої вчинки і роботу, корегувати зроблене.

Молодший спеціаліст повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну із іноземних мов. Він повинен оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійне рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

Молодший спеціаліст повинен володіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності та відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати сукупність узагальнених професійних завдань.

Молодший спеціаліст-електромеханік повинен вміти:

-проводити обслуговування електронних блоків засобів та систем автоматики побудованих на базі ЕОМ, інтегральних схем, контролерів.

-розбиратись в принципових схемах, знаходити пошкодження, користуватись довідниковою та спеціальною літературою і документацією.

-налагоджувати і перевіряти відповідність характеристикам засобів і систем автоматики.

-оформляти відповідну документацію.

-проводити ремонт, налагоджування повірку контрольно-вимірювальних приладів.

-складати та підлагоджувати програми для задач, які виконують системи автоматизованого проектування, технологічної підготовки виробництва і управління.

користуватися сервісною і контрольно-вимірювальною апаратурою при проведенні профілактичних і діагностичних робіт.