Надійність,діагностика та експлуатація КСМ

13 листопада 2020 року викладачем Поповецькою Людмилою Іванівною
в групі КІ-31 було проведено відкрите заняття з дисципліни «Надійність,
діагностика та експлуатація КСМ» на тему: «Типи та види профілактик.
Основи апаратурної профілактики. Профілактика програмного
забезпечення.»
Метою заняття було набути практичних та розпізнавальних навичок у
студентів при налагодженні профілактичних засобів і методів при
обслуговуванні ПК та ПЗ, через розв’язання ситуаційних задач, залучити
студентів до її вирішення, розвинути допитливість і розумову активність на
занятті.
На відкритому занятті були голова циклової комісії видавничої
поліграфії та комп’ютерної інженерії Гандабура М.С, а також викладачі
Храпко Л.О. та Подавець В.Г. По завершенні відкритого заняття відбулося
його обговорення.
Загалом заняття було проведене в атмосфері активної взаємодії. У ході
обговорення нового матеріалу викладач активувала знання студентів
використовуючи ефективність ТЗН.
Викладач показала себе як хороший фахівець та вмілий організатор. Їй
властиві уміння утримувати увагу студентів протягом усього лекційного
заняття та уважно реагувати на висловлювання студентів. На занятті було
створено атмосферу доброзичливості і взаємоповаги.