Наша історія

 

Чернівецький індустріальний фаховий коледж розпочав свою роботу  в серпні 1940 року, як технікум промисловості будівельних матеріалів, і діяв до початку 1941 року.

На основі розпорядження Ради Народних комісарів УРСР від 02 серпня 1944 року за №775 було відновлено діяльність Чернівецького індустріального технікуму промисловості будівельних матеріалів, який підпорядковувався Станіславському раднаргоспу.

У той повоєнний час була визначена основна мета та завдання технікуму: підготовка кваліфікованих кадрів з середньою спеціальною освітою для промисловості будівельних матеріалів, так як країну треба було піднімати з руїн, відбудовувати промисловість та житлове будівництво.

Перший випуск техніків-технологів та техніків-механіків   відбувся у 1947 році (11технологів та 11 механіків, як молодші спеціалісти силікатної промисловості).

У книзі реєстрації дипломів під номером один зареєстровано диплом з відзнакою кращої студентки випуску 1947 року, технолога Софії Петрівни Попкової. Отримала диплом з відзнакою і староста групи технологів Ніна Петрівна Горечко.

Біля джерел цих спеціальностей стояли викладачі М.С. Семидуберський, В.С. Канюченко, В.М. Бондар, М.І. Синьов, Т.І. Воробйова, І.Я. Мітельман, В.Д.Дюг, В.Г. Юрченко, А.М. Рудюк,   М.В. Трисвєтов, З.Г. Якубович та інші.

З 1966 по 1990 роки навчальний заклад перебував у підпорядкуванні Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР.   Серед 36-ти середньо-спеціальних навчальних закладів Чернівецький індустріальний технікум був одним з кращих за показниками навчально-виховної та методичної роботи.

За роки існування навчальний заклад завжди  оперативно реагував на потребу  підготовки висококваліфікованих спеціалістів. З 1971 року   в індустріальному технікумі розпочато підготовку фахівців спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва».

В 1986 році відкрито спеціальність «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

У 1995 році коледж отримав ліцензію на право підготовки молодших спеціалістів  «Біржова діяльність» (2008 рік –  «Маркетингова діяльність»), 1996 рік – «Організація обслуговування в готелях та туристичних комплексах»,  2000 рік – «Банківська справа» (2008 рік – «Фінанси і кредит»), в 2003 році «Програмування для електронно–обчислювальної техніки і автоматизованих систем» (2008 рік  – «Розробка програмного забезпечення»), в 2004 році – «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж» (2008 рік – «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж») та «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації».

Відкриття нових спеціальностей було пов’язане з переходом до ринкових відносин підприємств  різних форм власності, що  зумовило появу і відповідних суттєвих змін в кадровому забезпеченні виробництва як виробничої, так і невиробничої сфери. Як наслідок, наш навчальний заклад в 2000 році було перейменовано на Чернівецький промислово-економічний технікум. А в 2007 році закладу було присвоєно назву – Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж».

Навчальний заклад проводить підготовку молодших спеціалістів на денному відділенні на базі повної та базової загальної середньої освіти. Коледж готує спеціалістів як по державному замовленню, так і на контрактній основі.

Коледж активно співпрацює із вищими навчальними закладами України в системі ступеневої освіти.

Сучасна навчально-матеріальна база коледжу забезпечує виконання всіх запланованих навчальними програмами занять.

У своїй діяльності навчальний заклад вміло застосовує інноваційні технології, активно впроваджує нові методи організації навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості навчання студентів.

h3

Фільм про історію закладу можна переглянути за ПОСИЛАННЯМ