Обласна студентська науково-практична конференція «Природничі науки. Людина. Суспільство.»

18.05.2017 року студенти коледжу Галечук Валерія  та Демянюк Катерина прийняли участь в обласній студентській науково-практичній конференції  «Природничі науки. Людина. Суспільство.» під керівництвом викладачів ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» Мацейко С.В. та Дудій Н.Я. Конференція сприяла залученню студентів ВНЗ І-ІІр.а. до наукової роботи, дала студентам  можливість представити результати науково-практичної роботи, познайомитися з роботами інших студентів області, обговорити спільні проблеми, обмінятися досвідом організації та проведення наукової роботи. Науково-практичні роботи студентів представлені у вигляді доповідей та мультимедійних презентацій.  Учасники науково-практичної  конференції закликають підвищити обізнаність громадян щодо сучасних  проблем  хімії,  біології та екології та підвищувати громадський інтерес до проблем, пов’язаних з негативним впливом сучасних  проблем  хімії,  біології та екології. У ході конференції «Природничі науки. Людина. Суспільство.»  відзначено високий організаційно-методичний рівень підготовки та проведення заходу, актуальність обговорюваної проблеми в сучасних умовах розвитку освіти.