Комп’ютерна інженерія

З розвитком людства постійно збільшується об’єм інформації, а отже і збільшується потреба в опрацюванні, збереженні та передачі інформації. Значне полегшення при передачі інформації прийшло до людства при створенні комп’ютерних мереж.

Комп’ютерні мережі були створені для інтенсифікації обміну інформацією між комп’ютерами.

На даний час існує дуже багато прикладних програм для роботи як з локальними так і з глобальними мережами. Вони створені таким чином, що простому користувачу дуже просто працювати з мережею, не вникаючи в принципи функціонування мереж.

При зростанні застосування комп’ютерних мереж в різних галузях людської діяльності, виникає питання про технічне обслуговування комп’ютерних систем та мереж.

В даний час спеціалістів для обслуговування комп’ютерних мереж дуже мало, а тому є потреба у молодих спеціалістах.

Враховуючи це Чернівецький індустріальний коледж проводить набір студентів за спеціальністю „Комп’ютерна інженерія”.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за такими класифікаційними угрупуваннями:

–        Начальники та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості.

–        Керівники підрозділів комп’ютерних послуг.

–        Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій.

–        Оператори електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки.

–        Монтажники електронного устаткування (на роботах високої кваліфікації) і може займати первинні посади.

–        Майстер з ремонту приладів та апаратури.

–        Начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру.

–        Технік обчислювального (інформаційного) центру.

–        Оператор електронно-обчислювальних машин.

–        Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики).

–        Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка).

–        Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів.

 Кваліфікація:   Технік-програміст

Фахівець даної кваліфікації підготовлений до роботи в галузях:

•        Технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки.

•        Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації.

•        Монтаж та ремонт ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації.

•        Діяльність в сфері інформатизації.

•        Консультації з питань інформатизації, консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ним.

•        Консультації з питань програмного забезпечення і пов’язаного з ним технічного забезпечення.