Онлайн захист виробничої практики

28.12.2020 відбувся онлайн захист виробничої практики у групі КІ– 41, студенти продемонстрували відео та презентації про виконану роботу за час проходження практики.Основною метою  виробничої практики є поєднання теоретичної підготовки студентів з формуванням практичних навичок роботи за фахом для полегшення виходу студентів на ринок праціОсновні завдання виробничої практики:узагальнення, закріплення і поглиблення знань, що  отримані  під час навчання в  ДВНЗ для  використання їх у  подальшій роботі та обґрунтованого прийняття рішень;отримання інформації про ринок затребуваних професій;знайомство з порядком роботи та умовами праці на підприємстві;отримання досвіду входження в трудовий колектив;отримання інформації про те, які знання, отримані, і в якому напрямі необхідно поглиблювати і розвивати;знайомство з новими технологіями в ІТ- індустрії.