Туризм

Готелі та туристичні комплекси є матеріальними і організаційними центрами прийому, розміщення й обслуговування туристів. Розвиток туризму в світі завжди відбувається у тісному зв’язку із розвитком його готельної бази. Сучасний готель уже не є просто місцем проживання туристів. Це розвинене підприємство, в якому організується комплексне обслуговування гостя. Завданням готельного підприємства є створення для гостя атмосфери найбільшого комфорту, що дозволяє максимально задовольнити його потреби під час подорожі. Ці потреби мають різноманітний характер у залежності від видів і форм туристичних подорожей. Відповідаючи вимогам туристичного ринку, готельне господарство, у свою чергу, бере участь у формуванні туристичного попиту. Готелі розширяють коло послуг, що пропонуються туристам, варіюють свої позиції, поступово перетворюючись на великі туристичні комплекси, базою яких залишаються готельні підприємства.

“Туризм”  є  одним  з  основних нормативних   курсів, що  формують  спеціаліста організатора вітчизняного та міжнародного туризму.

Метою курсу є навчити майбутнього менеджера туризму організувати процес обслуговування гостя в місті перебування, направляти та координувати цей процес таким чином, щоб виконати всі умови подорожі та залишити у клієнта максимально приємні враження.

У ході вивчення тем курсу студенти отримують знання з теорії та практики організації обслуговування туристів у готелях і туристичних комплексах, що засвоюються ними на кращих зразках роботи вітчизняних і зарубіжних туристичних підприємств.

Після вивчення курсу майбутній спеціаліст повинен:

Знати:

–        характеристику готельного господарства України;

–        типи підприємств розміщення за призначенням і рівнем комфорту;

–        принципи діяльності готельного підприємства, структуру його управління та характеристику служб;

–        документацію, що використовується в готелі (туристичному комплексі);

–        фактори, що обумовлюють рівень готельного сервісу та шляхи його підвищення;

–        організацію та технологію прийому і розміщення гостя в готелі та надання йому додаткових послуг.

Вміти:

–        проаналізувати якісний стан бази розміщення туристів і вибрати оптимальний варіант для відповідної категорії клієнтів;

–        організувати прийом, розміщення, та комплексне обслуговування гостя відповідно до його потреб, мети й умов подорожі;

–        визначити шляхи підвищення якості прийому й обслуговування туристів;

–        налагодити конструктивний взаємозв’язок турфірми з готельним підприємством у питаннях прийому й обслуговування туристів;

–        вирішувати поточні проблеми в обслуговувані гостей та запобігати конфліктним ситуаціям.

Викладання предметів проводиться лекційно-семінарські методом у поєднанні з практичними заняттями, що складають значну частину курсу. Як форми контролю застосовуються контрольна робота і екзамен. Набуті знання та навички використовуються студентами при написані курсової роботи.

Сфера діяльності: готелі, туристичні агентства та комплекси, бюро подорожей та екскурсій, транспорт, органи самоврядування, сфера відпочинку, розваг, культури та спорту.

Функції фахівця: укладання нормативно-правових документів та угод про організацію туристичного обслуговування, проведення організаційних заходів щодо обслуговування в готелях та туристичних комплексах.

За результатами підготовки випускник отримує знання нормативно-правових документів, що регламентують діяльність туристичного бізнесу, технологічних та організаційних процесів з організації та обслуговування в готелях і туристичних комплексах, а також набуває вмінь забезпечувати обслуговування в готелях та туристичних комплексах за встановленими міжнародними стандартами.

Залишити відповідь