Особистісно-професійний розвиток – ціль сучасного студента-фінансиста

Освітня система підготовки майбутнього фахівця повинна орієнтуватися на формування соціально активної, самостійної, впевненої в собі особистості, яка володіє високим ступенем відповідальності, професійною компетентністю, що дозволить їй досягти особистісної та професійної самореалізації.

        

В цикловій комісії спеціальних економічних дисциплін  розуміють останні освітні тенденції, а тому всіляко стимулюють студентство до постійного розвитку. І наразі маємо чудовий приклад свідомого підходу до удосконалення професійних знань: студенти ІІІ курсу спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування» пройшли навчання на платформі інноваційного проекту «Освітній хаб міста Києва», місія якого – забезпечити системну реалізацію концепції «Навчання Протягом Життя» (Life Long Learning) на території України.

       Отже, студенти групи БС-31: Андрусик Сніжана, Вінзяк Владислава,  Грабар Дойна, Рибак Віта, Лучак Оксана, Бечка Роман успішно закінчили курс «Професія: банкір» і отримали відповідні сертифікати.

      Цей курс дозволяє більше дізнатися про професію банкіра та складається з 3-х модулів. Наповнений теоретичними та практичними знаннями і побудований таким чином, що в першому занятті,  яке називається “Працювати в банку – це дійсно престижно!”, студенти ознайомилися з загальною інформацією про професію: де потрібні банківські спеціалісти та які їхні обов’язки, які є міфи про професію, сучасний стан та перспективи розвитку, переваги та недоліки професії, а також визначили переваги професії для себе.

      Виконавши завдання другого модуля,  який має назву “Обов’язки та модель компетенцій сучасного банківського працівника”, студенти дізналися: Якими компетенціями має володіти банківський спеціаліст? Що таке “жорсткі” та “м’які” навички та за яким критеріям роботодавці можуть обрати саме їх для роботи у банку?

      І, нарешті, на третьому занятті  майбутні фахівці дізналися, як розвинути потрібні навички та які існують кар’єрні вектори спеціаліста з банківською освітою.

    Таким чином, студенти, пройшовши цей курс, отримали та покращили «м’які  навики» (soft skills), які потрібні кожному випускнику і вкрай затребувані на ринку праці.