Підготовчі курси

Підготовка до вступу в заклад освіти започаткована в 1998 році. Впродовж цих років сотні слухачів підготовчого відділення стали студентами коледжу або інших українських навчальних закладів.

Головною метою діяльності підготовчих курсів є надання можливості особам, які бажають в майбутньому отримати фахову передвищу за порівняно короткий термін, підвищити рівень підготовки.

Важливою складовою навчального процесу на підготовчих курсах є професійно-орієнтаційна робота із слухачами.

Головними завданнями цієї роботи є:

 • ознайомлення із спеціальностями, на основі яких здійснюється підготовка в коледжі;
 • допомога слухачам підготовчих курсів здійснити усвідомлений вибір у відповідності до власних уподобань та здібностей майбутньої спеціальності.

Навчання на підготовчих курсах дає можливість поглиблено вивчити дисципліни загальноосвітнього циклу. Аналіз успішності студентів, які були зараховані на навчання до закладу освіти, підтверджує вищий рівень знань та менший термін адаптації до навчання в коледжі після школи.

Надання цієї освітньої послуги в закладі освіти здійснюватиметься на високому методичному рівні та буде адаптовано до інженерних та економічних галузей.

Головна мета діяльності підготовчих курсів спрямована на те, щоб підготувати майбутніх вступників до вступних іспитів; систематизувати та поглибити знання з обраних предметів, які виносяться на вступні іспити. Підготовчі курси дають можливість не тільки вступити до закладу освіти, але й надалі успішно навчатись у обраному закладі.

Зміст   підготовчих   курсів   визначається   навчальним  планом та навчальними програмами   з   конкурсних предметів   (визначених  Правилами  прийому) відповідно до спеціальностей закладу освіти, а саме для прикладу:

 1. Українська мова (при вступі на всі спеціальності);
 2. Математика (при вступі на всі спеціальності окрім 242 Туризм та рекреація);
 3. Географія (при вступі на спеціальність 242 Туризм та рекреація).

Підготовка вступників на підготовчих курсах в заклад освіти має такі особливості:

 • поглиблена підготовка з профільних предметів, яка наближена до рівня вимог для студентів I курсу всіх спеціальностей коледжу;
 • підвищений рівень інформаційної підготовки;
 • надання можливості поглибленого вивчення української мови;
 • надання можливості поглибленого вивчення спеціальних або профільних дисциплін для вступу на окремі напрями, такі як: географія, математика тощо.

Викладання навчальних предметів на підготовчих курсах забезпечується якісним кадровим складом з великим досвідом педагогічної роботи.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які необхідно подати для того щоб бути зарахованим на підготовчі курси:

 • заява;
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду (одного з батьків);
 • копія ID-картки(паспорт дитини) або в разі відсутності свідоцтво про народження дитини.

За додатковою інформацією звертатися:

тел. 52-49-56, 52-21-44, 067-361-20-33