Положення

Тимчасове положення про організацію семестрового контролю та атестацію здобувачів фахової передвищої освіти – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників на 2021 рік – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про студентське самоврядування – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про студентський гуртожиток – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про екзаменаційну комісію – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про організацію освітнього процесу – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про систему забезпечення якості вищої освіти – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про порядок конкурсного відбору педагогічних працівників – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про наглядову раду – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про навчально-методичний кабінет – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про методичну раду – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про предметну (циклову) комісію – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про адміністративну раду – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про педагогічну раду – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про відділення – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про бібліотеку – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про бухгалтерську службу – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про процедуру і підставу виготовлення форми документа про вищу освіту – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про державну підсумкову атестацію студентів –  ПЕРЕГЛЯНУТИ


Правила призначення і виплати стипендій в ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж”

Ознайомитись з правилами можна за посиланням: Правила призначення і виплат стипендій


Ознайомитись з порядком формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій: можна за посиланням: Порядок формування рейтингу


Положення про сертивікат учасника заходів та порядок його видачі у ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж” – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Порядок визначення результатів підвищення кваліфікації педагогічних та\або науково-педагогічних працівників у ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж” – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Правила внутрішнього розпорядку студентів – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Чернівецькому індустріальному фаховому коледжу – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Порядок формування та затвердження силабусів навчальних дисциплін у Чернівецькому індустріальному фаховому коледжу – ПЕРГЛЯНУТИ


Положення про вибіркові дисципліни в Чернівецькому індустріальному фаховому коледжу – ПЕРЕГЛЯНУТИ