Положення

Тимчасове положення про організацію семестрового контролю та атестацію здобувачів фахової передвищої освіти – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про студентське самоврядування – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про студентський гуртожиток – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про екзаменаційну комісію – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про організацію освітнього процесу – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про порядок конкурсного відбору педагогічних працівників – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про наглядову раду – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про методичну раду – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про циклову комісію – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про адміністративну раду – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про педагогічну раду – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про відділення – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про бібліотеку – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про бухгалтерську службу – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про переведення студентів на вакантні місця регіонального замовлення – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Правила призначення і виплати стипендій 

Ознайомитись з правилами можна за посиланням: Правила призначення і виплат стипендій


Ознайомитись з порядком формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій: можна за посиланням: Порядок формування рейтингу


Положення про сертивікат учасника заходів та порядок його видачі – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Порядок визначення результатів підвищення кваліфікації педагогічних та\або науково-педагогічних працівників – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Правила внутрішнього розпорядку – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Правила внутрішнього розпорядку студентів – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Чернівецькому індустріальному фаховому коледжу – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Порядок формування та затвердження силабусів навчальних дисциплін у Чернівецькому індустріальному фаховому коледжу – ПЕРГЛЯНУТИ


Положення про вибіркові дисципліни в Чернівецькому індустріальному фаховому коледжу – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про організацію фізичного виховання – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про організацію роботи спеціальної медичної групи – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про відзнаки – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про академічну доброчесність – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про перевірку на унікальність – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про індивідуальне навчання – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Стратегічна програма розвитку до 2027 року – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів фазхової передищої освіти – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Стратегія розвитку профільної середньої освіти на період до 2027 року – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Стратегія розвитку спеціальності 174 автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка на період до 2027 року – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Стратегія розвитку спеціальності 075 маркетинг на період до 2027 року – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Стратегія розвитку спеціальності 242 туризм і рекреація на період до 2027 року – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Стратегія розвитку спеціальності 072 фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок на період до 2027 року – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Стратегія розвитку спеціальності 121 інженерія програмного забезпечення на період до 2027 року – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Стратегія розвитку спеціальності 123 комп’ютерна інженерія на період до 2027 року – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Стратегія розвитку спеціальності 186 видавництво та поліграфія на період до 2027 року – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Стратегія розвитку спеціальності 141 лектроенергетика, електротехніка та електромеханіка на період до 2027 року – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про організацію та проведення директорських контрольних робіт – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторингосвітньо-професійних (освітніх) програм (далі – положення) – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про навчальні кабінети та лабораторії – ПЕРЕГЛЯНУТИ ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про підготовку та проведення відкритих занять – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про дистанційне навчання – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Додаток до положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про стейкхолдерів освітнього процесу –ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про корпоративну символіку – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про студентську службу порозуміння – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Порядок застосування заходів виховного впливу – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про тарифікаційну комісію – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про електронні освітні ресурси – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про психологічну службу – ПЕРЕГЛЯНУТИ


Положення про підготовчі курси – ПЕРЕГЛЯНУТИ