«ПРАВА ЛЮДИНИ ОН-ЛАЙН ІСНУЮТЬ»

11 лютого проведено тренінгове заняття для студентів спеціальностей «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення», «Видавнича поліграфія».

В ході заняття:

  • ознайомлено студентів з їхніми правами згідно Закону України „Про охорону дитинства;
  • наведено наочні приклади використання онлайнових інструментів дітьми в різних містах і країнах для реалізації своїх прав та інтересів;
  • ознайомленоучасників з онлайновимиінструментамиучасті в прийняттірішень, щоїхстосуються;
  • залученопідлітків до розробки прикладіввикористанняонлайновихінструментів для участі в прийняттірішень, щоїх стосуються, на рівнінавчального закладу, населеного пункту, області, країни, світу.

Тема участідітей у прийняттірішень не є новою, але вона може по-новому розкриватися в контекстіІнтернету й поширенняцифровихтехнологій.