Продовження акредитаційної експертизи в коледжі

14 квітня 2019 року у ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж” продовжують
роботу експертні комісії
, які вивчають матеріали аредитаційних справ і проводять експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності коледжу державним вимогам підготовки молодших спеціалістів.

Зі спеціальності 075 Маркетинг експертна комісія у складі:

Тарасов Ігор Юрійович – доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидат економічних наук, голова комісії;

Вахнєй Руслана Юріївна – заступник директора з навчальної Коледжу економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Зі спеціальності 5.05070104 “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд” експертна комісія у складі:

Шрам Олександр Анатолійович – завідувач кафедри електропостачання промислових підприємств Запорізького національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії;

Мирошниченко Юрій Вікторович – голова циклової комісії електротехнічних дисциплін Гірничо-електромеханічного коледжу Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет”, викладач вищої категорії.

Зі спеціальності 5.05020201 “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва” експертна комісія у складі:

Іващук Вячеслав Віталійович – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, кандидат технічних наук, голова комісії;

Крива Валентина Іванівна – завідувач електротехнічного відділення Індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет”, викладач вищої категорії.