Прикладні аспекти диференціального числення

22 вересня 2022 р. студенти групи ЕП-21(викладач математики Кієвець Г.Г.) провели круглий стіл, де обговорили питання застосування похідної в економіці.

Похідна – основний інструмент диференціального числення, який є фундаментальним методом математики, про що свідчать слова видатного математика Андрія Колмогорова: «Сила і загальність методу диференціального числення така, що без нього неможливо повністю оцінити всю красу і придатність самої математики». Цей метод виник у зв’язку з проблемами вивчення змінних динамічних процесів. Виникнувши з практики, поняття похідної отримало узагальнювальний абстрактний зміст, що збільшило її прикладне значення. Створення диференціального числення розширило можливість застосування математичних методів у природознавстві, економіці та техніці.

На засіданні з власним проектом виступили студенти Урсуляк Каріна «Задачі з економіки, які розв’язуються за допомогою похідної» та Кушіцька Марія «Похідна в економіці». Студенти акцентували увагу, що похідна виступає як швидкість зміни деякого економічного об’єкта (процесу) за часом або відносно іншого об’єкта дослідження. Саме поняття «похідна в економіці» тісно пов’язане з виробничими завданнями, граничними величинами та еластичністю функцій. В економіці дуже часто необхідно знайти значення показників, таких як гранична продуктивність праці, максимальний прибуток, максимальний обсяг випуску продукції, мінімальні витрати. Кожен показник є функцією від однієї або кількох змінних, знаходження яких зводиться до визначення похідної.

Студенти довели, що математика – основа для вивчення економічних дисциплін.