Психологічна діагностика студентів

Практичним психологом коледжу Колотило Я.В. було здійснено психологічну діагностику студентів першого курсу за «Модифікованим опитувальником для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків» (О.Є.Лічко, С.І.Подмазін).