Психологічна служба коледжу

Колотило Яна Василівна

психолог вищої категорії

Життєве кредо:

«Візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява…

Візьми усмішку і подаруй її тому, хто так її потребує.

Візьми доброту і яви її тому, хто сам не вміє віддавати.

 Візьми віру і віддай кожному, хто не має її.

Візьми любов і неси її по всьому світові.»

Методична тема, над якою працює практичний психолог коледжу:

 «Профілактика негативних явищ у студентському середовищі та формування толерантності у всіх учасників навчально-виховного процесу»

Шановні учасники освітнього процесу!

Дуже часто люди вважають звернення до психолога слабкістю. Тому Вам може бути незручно вперше звернутись до психолога. В такому разі спробуйте поміркувати над тим, що завдання психолога не знайти щось в Вашій голові, а допомогти Вам розібратись в собі та навчити стратегіям роботи зі своїми емоціями, думками, особистісними  якостями тощо. Всі зміни Ви робите самі, а психолог лише допомагає Вам зробити це якомога краще. Тож якщо ви відчуваєте напруження, тривогу, відчай або виникає потреба  у спілкування звертайтесь : kolotylo.yana@chic.cv.ua.

Практичний психолог в умовах дистанційного навчання  надає якісну сучасну психологічну допомогу студентам, викладачам, батькам та співробітникам коледжу онлайн.

Практичний психолог коледжу :

 • бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку студентської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;
 • проводить психолого-педагогічну діагностику готовності студентів до навчання в період їх переходу з однієї вікової групи до іншої, покращує  їх адаптацію до нових умов навчально-виховного процесу;
 • сприяє формуванню професійної спрямованості студентів, готує до свідомого життя;
 • здійснює превентивне виховання, первинну профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
 • проводить психологічну діагностику, психолого-педагогічну корекцію, просвітницьку, консультативну роботу зі студентами з особливими освітніми потребами,  студентами, які потрапили в складні життєві обставини, обдарованою молоддю та особами, схильними до девіантної поведінки;
 • формує психологічну культуру студентів, педагогів, вихователів гуртожитку, батьків або осіб, які їх замінюють та консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

Принципи діяльності практичного психолога:

 • конфіденційність.
 • індивідуальний підхід;
 • цілісність і наступність;
 • професійна компетентність та відповідальність;
 • доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг;
 • добровільність;
 • людиноцентризм та партнерство;
 • повага та розуміння;
 • науковість та дотримання норм професійної етики;
 • створення умов безпечного освітнього простору з увагою до кожного учасника освітнього процесу.

Функції діяльності практичного психолога:

 • діагностично-прогностична,
 • організаційно-методична,
 • корекційно-розвиткова,
 • консультативна,
 • просвітницько-профілактична,
 • соціально-захисна

З планом роботи практичного психолога можна ознайомитись за ПОСИЛАННЯМ