Рейтинги на призначення стипендії студентам нового набору на 1 сем. 17/18н.р

“Конкретна кількість стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей.”

1_курси_БЗСО

2_курс_кв_роб

2_курс_ПЗСО