Рейтинги на стипендію по результатам сесії за 1 семестр 17/18н.р

“Конкретна кількість стипендіатів встановлюється у відсотках (40 відсотків) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей.”

1 курсиАС-31, КТ-21, БС-21МД-21, МД-31, ВП-21, ВП-31, ВП-41, ТД-21, ОТ-31, ОТ-41, ЕТ-2к, ЕТ-3к, КС-31, КІ-21,РП-41, РП-31, ПЗ-21.