Рейтинги на стипендію

“Конкретна кількість стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей.”

АС-21 , АС-31 , ВП-21 , ВП-31  , МД-31 , МД-21 , КС-31 , КС-21 , ЕТ-31,32 , ЕТ-21,22 , ВП-41ОТ-21 , ОТ-31 , ОТ-41 , Перші курси , РП-21 , РП-31 , РП-41