Результати вступних випробувань спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг»

Резульятати можна переглянути за ПОСИЛАННЯМ