Семінарське заняття з навчальної дисципліни «Основи правознавства в ІТ»

Сучасне інформаційне суспільство характеризується широким впровадженням інформаційних технологій в усі сфери життя держави і суспільства. Мережа Інтернет, як унікальний віртуальний простір, замінює класичні форми здійснення операцій з інформацією на електронні з безпрецедентною швидкістю та простотою, тому знання законів, за якими діють ці відносини є нагальною необхідністю для студентів спеціальності 

121 «Інженерія програмного забезпечення».

15.04.2021року у групі ПЗ-41 з навчальної дисципліни «Основи правознавства в ІТ» було проведено семінарське заняття, де студенти з викладачем Поповецькою Л.І. розглянули та проаналізували наступні питання з ІТ-права:

– джерела правового регулювання ІТ відносин в Україні;

– правові засади створення та функціонування Інтернет-сайту;

– інтелектуальна власність і охоронаавторських та суміжних прав.

– здійснення авторських прав в ІТ сфері;

– особливості правового режиму комп’ютерної програми як об’єкту ІТ права;

– порядок укладення та зміст договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності в ІТ сфері.