Соціально-адаптаційні тренінги для першокурсників

Студентська пора є важливим етапом подальшого становлення особистості молодої людини. У цей період розкриваються потенційні її можливості, вдосконалюється інтелект, трансформується система ціннісних орієнтацій, формуються нові соціальні настанови, розвиваються професійні здібності у зв’язку з опануванням фаху.

Існує вислів: «Щоб рухатися вперед, треба бігти, щоб залишатись на місці, треба йти… Хто ж зовсім не рухається, той залишається позаду».

Тому   важливе значення в цей період має старанність самих студентів. Вкрай необхідною є підтримка й увага з боку всіх учасників освітнього процесу, адже від успішної адаптації студента до навчання в коледжі залежить його здоров’я, емоційний стан, успішність у навчанні.

Впродовж  жовтня,практичним психологом Колотило Я. В.,було проведено цикл  соціально-адаптаційних тренінгів для першокурсників груп ТД-11,ЕП-11,ПЗ-11,КІ-11 за участі класних керівників Мацейко С.В.,Човіка С.В., Нацюка В.Л.,Беляснікової О.А.

Під час тренінгу використовувалися сучасні методи та прийоми, завдяки  яким у групі панувала атмосфера доброзичливості між студентами; подолано емоційну тривогу та напругу, що притаманні студентам на першому етапі розвитку групи. Використовувалися інтерактивні вправи, які допомагають скоротити емоційну дистанцію; розвинено в студентів соціально-психологічні навички самопрезентації; здійснено допомогу у подоланні конфліктних ситуацій; надано належний напрям соціальним цінностям студентів; розглянуто приклади навичок соціально-психологічної поведінки студентів у групі, що загалом сприяє успішній адаптації.