Соціально-психологічний тренінг на правову тематику «Знай свої права та права інших людей»

26 листопада 2019 року практичним психологом Колотило Яною Василівною було проведено соціально-психологічний тренінг на правову тематику «Знай свої права та права інших людей» за участю студентів першого курсу, групи ТД-11 та класного керівника (куратора ) групи Федько Ірини Василівни.

Основною метою тренінгу було формування правової свідомості  та  правової культури серед студентів на основі змісту «Загальної декларації прав людини», « Декларації принципів терпимості»,  «Конвенції прав дитини», закону «Про булінг».

 Тренінг сприяв  розширенню правових знань студентів, формуванню морально-правових якостей, які запобігатимуть проявам протиправної поведінки та вихованню молодих людей у дусі безумовного дотримання норми права і моралі.