Спецсемінар дослідницького типу

10 травня викладачем спецдисциплін Балясніковою О.А. зі студентами групи ПЗ-31 проведено спецсемінар дослідницького типу на тему «Інструменти і технології веб-програмування»

Веб-програмування об’єднує в собі широкий спектр задач – від створення простих або динамічних веб-сторінок до складних інтернет-застосунків та веб-сервісів. Для написання коду на допомогу веб-програмісту створено багато інструментів, від звичайних текстових редакторів до інтегрованих середовищ розробки. Вибір мови програмування для веб є найбільш складним питанням через велику кількість платформ, підходів та архітектур. Тому розглянуто основні можливі та затребувані варіанти.

Основні функції проведеного спецсемінару:

  • навчальна – поглиблення, конкретизація, систематизація знань, засвоєних під час лекційних занять з курсу «Веб-дизайн» та у процесі самостійної підготовки до семінару;
  • розвивальна–формування умінь і навичок студентів аналізувати проблему та працювати з науковими джерелами;
  • виховна – виховання культури мислення, прищеплення інтересу до вивчення дисципліни та до фаху;
  • діагностично-корекційна – контроль за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу курсу «Веб-дизайн», виявлення прогалин у його засвоєнні та їх подолання.